در سال های اخیر ساخت بام سبز در تهران رواج پیدا کرده و به مدروز تبدیل شده است. استقبال از بام سبز در تهران با پیشرفت های صورت گرفته در کشورهای اروپایی در این زمینه پیوند تنگاتنگی دارد. این کشورها در 30 سال اخیر تلاش های زیادی در گسترش و بهینه سازی بام های سبز داشته اند و امروز رشد صنعت بام سبز در این کشورها به حدی رسیده است که به دنبال صادر کردن آن به کشورهای در حال توسعه هستند. از طرفی پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر، اجرای بام سبز را ساده تر از گذشته کرده است. با این حال گسترش بام سبز در تهران با گسترش آن در جهان هم راستا نیست. نگاهی به چند پروژه که در سال های اخیر در تهران اجرا شده اند ویژگی های بام های سبز تهران را نشان می دهد و به شناخت بهتر این پدیده در تهران امروز کمک می کند.

روف گاردن تهران

مهم ترین ویژگی بام های سبز تهران، کاربردی بودن فضای آنهاست. بام در معماری ایران هرگز فضایی مرده و بی استفاده نبوده است. در اقلیم ایران در اکثر مناطق بام ها تخت و قابل استفاده بوده اند و در معماری ایرانی هم به کاربرد و هم به زیبایی آن توجه شده است. در ایران بام بخشی از فضای زندگی است و کاربردی شبیه به حیاط دارد. نمونه هایی از معماری ایران مثل مسجد جامع سمنان، خانۀ عباسیان کاشان، بام سبز لاهیجان، هتل بام سبز رامسر و روستای ماسوله طراحی بام به عنوان حیاطی در ارتفاع را نشان می دهند. در شهرهایی چون نایین در برخی از بناها با دیوارهای صندوقه چینی شده، اطراف بام را تا حدود یک متر و نیم بالا آورده و نوعی حیاط در بام بوجود می آوردند که در شب های تابستان برای خواب استفاده می شده است. همچنین این دیوارها با سایه اندازی بر بخشی از بام در ساعات مختلف روز نقش اقلیمی ثانویه ای نیز داشته اند. در مسجد سپهسالار در  بالای بام وضوخانه ای که «چهل شیر» نام دارد، این فضا به همین شکل وجود دارد.

در تهران نیز تا پیش از رواج آپارتمان سازی از پشت بام استفاده های کاربردی می شد. اما پس از آن نقش بام به عنوان یک فضای کاربردی روز به روز کمرنگ تر شد. دلیل عمدۀ آن را می توان تفاوت در فرهنگ آپارتمان نشینی با فرهنگ زندگی قدیم مردم ایران دانست. در آپارتمان ها مالک، متولی یا مسئول فضاهای مشاع مشخص نبود. گرچه مسئلۀ مالکیت در قانون مشخص شده، اما به لحاظ فرهنگی اینکه حقوق ساکنین در استفاده از بام یا حیاط به چه صورت است مبهم بود. بام که تا دیروز فضای باز خصوصی خانه بود امروز به یک فضای مشترک تبدیل شده و در روند این تغییر برای دوره ای تبدیل به فضایی حاشیه ای شد. با این حال نقش کاربردی فضای

بام در این دوره نیز کاملا از بین نرفت و تهرانی ها از آن به عنوان حیاط خلوتی برای خشک کردن لباس ها، فضای خواب در شب های تابستان، فضای بازی بچه ها یا حتی فضایی برای نگهداری حیوانات استفاده می کردند. امروز با گذشت سال ها از تجربۀ آپارتمان نشینی، فرهنگی جدید در حال شکل گیری است که در آن نحوۀ استفاده از فضاهای مشاع ساختمان مورد توافق عموم است. به علاوه با افزایش تراکم شهری و کوچک تر شدن حیاط ها در بسیاری موارد بام ها فضایی به مراتب بزرگتر و مناسب تر از حیاط برای استفاده های مشابه هستند. به این ترتیب می توان پیش بینی کرد که تمایل تهرانی ها به استفاده از بام به عنوان حیاط با گذشت زمان روز به روز بیشتر شود. این نحوۀ برخورد با بام از یک سو می تواند به عنوان انگیزه  و عاملی قوی برای گسترش بام سبز در تهران مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر در غیاب انگیزه های زیست محیطی و نبود شناخت از بام سبز و مزایای آن، سبب گسترش شیوه های طراحی ناپایدار باغ بام و بهره مندی حداقلی از فواید سبز آن شود. ایجاد فضاها و المان های معماری بر روی بام مانند باربکیو و آلاچیق و یا احداث استخر بر روی بام، با وجود هزینه، سختی اجرا و باری که به سازۀ ساختمان وارد می کند نشان از اهمیت کاربرد فضا در  امروز از ایجاد بام های باغ بام های تهران دارد. در تهران سبز گسترده و فاقد کاربری استقبال نمی شود. در بام های سبز متمرکز نیز سعی در استفادۀ حداکثری از فضا و ایجاد کاربری های مختلف سبب کاهش درصد فضای سبز می شود.

بام سبز تهران

ویژگی مهم دیگر بام سبز در تهران، طراحی آن به صورت باغی در ارتفاع است. انگیزه های زیباشناسانه نقش مهمی در نحوۀ طراحی باغ بام در تهران دارد. تمایل به ایجاد باغ در ارتفاع، در معماری ایران سابقه ای دیرین دارد. وجود عناصر منظرین مانند حوض  های آب در طبقه دوم عمارت عالی قاپوی اصفهان و عمارت چشمه بهشهر نمونه هایی از حضور باغ در طبقات اند. قرار دادن گلدان روی تراس ها و پشت پنجره ها و حتی نقوش تجریدی گیاهان در کاشی کاری گنبدها و گلدسته ها، که بیانی انتزاعی از طبیعت است،  نمونه هایی دیگر از حضور باغ در ارتفاع هستند. به علاوه علاقۀ دیرینۀ ایرانیان به طبیعت، کاشت درختان و آباد کردن زمین را باید در ایجاد باغ بام در تهران مؤثر دانست. کاشت گیاهان و ایجاد باغ و باغچه، هر چند هم که کوچک باشد، همواره در اقلیم ایران اهمیت داشته است. نمونۀ آن در معماری قدیم ایران ایجاد باغ کوچکی به نام «سرابستان» در کنار خانه است که تأثیر اقلیمی زیادی بر خانه داشته است. در واقع «متمولین با ساختن چنین فضایی نوعی ییلاق در کنار خانۀ خود بوجود می آورده اند. نمونۀ بسیار خوب آن در کنار خانۀ پیرنیا در نایین در قسمت جنوبی حیاط وجود دارد.

با این وجود قرار دادن گیاهان بر روی بام در تهران، در وهلۀ اول به منظور افزایش زیبایی فضا صورت می گیرد و در عمل با اینکه طبیعت گرایی ایرانیان می تواند به عنوان انگیزه ای مهم در ایجاد بام های سبز مورد توجه باشد، اما رویکرد تزئین گرا در طرح کاشت، در بسیاری موارد طراحی غیراصولی باغ بام را به همراه داشته است. در حال حاضر توجه به گونه های همساز با اقلیم، انتخاب گیاهان بر اساس نیاز آبیاری و یا استفاده از گیاهان متناسب با شرایط و زیرساخت بام سبز در مقابل زیبایی طرح اهمیت خاصی ندارد. در بسیاری موارد این رویکرد، طرح بام را به کلی تحت تأثیر قرار می دهد تا جایی که طراحی باغ بام به قراردادن چند گلدان در کنار سایه بان و فضاهای نشستن خلاصه می شود و در عمل بام سبزی به وجود نمی آید. ویژگی دیگری که نشان از تصویر ذهنی ایرانی ها از باغی بر  همیشگی روی بام و فضای خاص آن دارد، حضور تقریبا آب و آبنما در باغ بام های تهران است. ایجاد آبنما بر روی بام در کشورهای اروپایی به این صورت دیده نمی شود چون از طرفی اجرای کار را دشوار می کند و احتمال آسیب دیدن بام را افزایش می دهد و از طرف دیگر تأثیر خاصی در رسیدن به اهداف زیست محیطی بام سبز ندارد.

رویکرد ساماندهی باغ بام ها در تهران بیشتر به منظره سازی حیاط شبیه است. ایجاد محصوریت با دیوارسازی، تمرکز با استقرار حوض در مرکز و نمادپردازی با بهره گیری از عناصر خاطره انگیز مهمترین نمودهای این رویکرد است. در عین حال تمایل به نوگرایی نیز با به کارگیری مصالح و گیاهان جدید و استفاده از نورپردازی خودنمایی می کند. مجموع این ویژگی ها و غلبۀ انگیزه های زیباشناسانه، باغ بام را در تهران به فضایی نمادین تبدیل کرده است که در آن رویکردهای طراحی پایدار و بام سبز امروزی اصالت ندارد.

تفاوت در جهت گیری بام سبز در ایران نسبت به اروپا، به شرایط بومی وابسته است که عوامل اقلیمی و فرهنگی هر دو در آن دخیل اند : درحالی که در اروپا جمع آوری آب باران و مسائل محیطی یک ضرورت بوده است، در ایران بخصوص در اقلیم مرکزی، میزان بارندگی چندان مسئله ساز نیست. در عین حال رفع گرمای حاصل از تابش آفتاب و سرمای زمستان و عایق بودن بام مهم تر است.  ایرانی، با ِ همچنین زیبایی شناسی طبیعت گرای سمبلیک زیبایی شناسی منظر نزد اروپاییان، که بیشتر بر جنبه های محیطی استوار است، تفاوت دارد. ایرانیان بام سبز را در دنبالۀ سنت حیاط سازی در خانه، بخشی از مسکن می شناسند که کارکرد فضای آرام بخش روحی دارد، در حالی که در اروپا جنبۀ کارکردی آن اولویت دارد. در تهران، بام سبز، تداوم حیاط در ارتفاع است و به همین دلیل جنبۀ خصوصی آن نسبت به جنبه های عمومی  اهمیت بیشتری دارد. از این رو بام سبز در ایران، عنصری درون گراست که لازم نیست چندان در نمای شهری دیده شود. در حالی که در بسیاری کشورها، از بام سبز به عنوان نشانۀ شهری و فرصتی برای کمک به تزئین سیمای شهر نیز بهره برداری می شود. توجه به این تفاوت ها در تدوین سیاست های گسترش بام سبز و نحوۀ ایفای نقش شهرداری ها در سرزمین های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است.

محله های مناسب برای سرمایه گذاری در روف گاردن در تهران به شرح زیر است.

 • روف گاردن فرمانیه تهران
 • روف گاردن زعفرانیه تهران
 • روف گاردن دروس تهران
 • روف گاردن نیاوران تهران
 • روف گاردن قیطریه تهران
 • روف گاردن درختی تهران
 • روف گاردن سعادت آباد تهران
 • روف گاردن امانیه تهران
 • روف گاردن اختیاریه تهران
 • روف گاردن آسمان تهران
 • روف گاردن شهرک غرب تهران
 • روف گاردن ضرابخانه تهران
 • روف گاردن داوودیه تهران
 • روف گاردن ونک تهران
 • روف گاردن آراج تهران
 • روف گاردن یوسف آباد تهران
 • روف گاردن دارآباد تهران
 • روف گاردن حسین آباد تهران
 • روف گاردن دربند تهران
 • روف گاردن کوی نصر تهران
 • روف گاردن دزاشیب تهران
 • روف گاردن قلهک تهران
 • روف گاردن سوهانک تهران
 • روف گاردن ازگل تهران
 • روف گاردن نیلوفر تهران
 • روف گاردن شاهین تهران
 • روف گاردن مرزداران شرقی تهران
 • روف گاردن شهید محلاتی تهران
 • روف گاردن سیدخندان تهران
 • روف گاردن اباذر تهران

طراحی و اجرای روف گاردن به عنوان یک فعالیت تخصصی محسوب می شود که بعضاً شرکت یا افراد زیادی قصد انجام این کار را دارند که مجوز و تخصص کافی در این حوزه را ندارند. شرکت ال گرین به عنوان طراح، مجری و تامین کننده متریال استاندارد بام سبز و روف گاردن در ایران فعالیت می کند که پروژه های زیادی را در شهر بزرگ تهران با همکاری معماران بنام و معتبر انجام داده است. طراحی و اجرای روف گاردن نیازمند تخصص در رشته های معماری، عمران، طراحی صنعتی و فضای سبز است که هر کدام نقش مهمی در کیفیت اجرای آن دارد. استفاده بهینه از فضای پشت بام، عدم آسیب رسانی به سقف، کنترل بودجه کارفرما و … از عواملی است که نقش مهمی در طراحی و اجرای روف گاردن دارد.

روف گاردن در شهرهای بزرگ از جمله تهران با توجه به قیمت بالای زمین، ارزش افزوده زیادی ایجاد می کند و قیمت ساختمان و سهولت فروش را فراهم می کند. امروزه با توجه به رشد شهر های بزرگ مثل تهران، شهروندان به دنبال مکانی جهت آسایش و آرامش خود هستند که دسترسی سریع ساکنین ساختمان به روف گاردن پشت بام، این مورد را تسهیل می کند. روف گاردن علاوه بر فضای سبز پشت بام، مکان مناسبی جهت کشاورزی و کشت گیاهان محسوب می شود و همچنین کودکان می توانند در آن به بازی بپردازند. سایر تجهیزات مانند آلاچیق، مبلمان، فلاورباکس، آشپزخانه، سوئیت و … آسایش آن را دو چندان می کند.

همچنین کف سازی بام سبز که امروزه بیشتر از ترکیب چوب و چمن استفاده می شود، زیبایی این اثر هنری را بیش از پیش می کند. گیاهان بام سبز هم که علاوه بر شادابی و نشاط به ایجاد فضای دلنشین و خنک در ساعت های گرم روز کمک دو چندانی می کنند.

اگر شما هم قصد دارید در ساختمان خود روف گاردن، دیوار سبز، تراس سبز یا سایر المان های فضای سبز را اجرا کنید، ما به شما مشاوره تخصصی در این حوزه می دهیم تا علاوه بر کاهش هزینه، بالاترین کیفیت و استاندارد را از ما دریافت کنید.

شرکت فنی و مهندسی ElGreen نمایندگی رسمی ElGreen ترکیه در سال 1391 با هدف ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات ژئوسنتتیک و ایزولاسیون در زمینه روف گاردن، بام سبز، دیوار سبز و تراس تأسیس و با فعالیت های گسترده خود در این راستا زمینه پیشرفت چشمگیری را در کیفیت تجهیزات روف گاردن و بام سبز در ایران فراهم آورده است. این شرکت با گذشت نزدیک به یک دهه و همکاری با سازندگان و معماران برجسته کشور ضمن ارائه عملکرد درخشان خود در عرضه تجهیزات و اخذ نمایندگی های بین المللی از شرکتهای Polyfin (DE)،Dupont (USA) ، Netyapi (TR)،Gardena (DE) ،Emulzer (TR)  و Tencate (AT) در زمینه ژئوسنتتیک، ایزولاسیون، سیستم های بام سبز و دیوار سبز با درک عمیقی از نیاز مشتریان حاصل از مشاوره حرفه ای و تکیه بر توانمندی های علمی و فنی متخصصین خود در بخش طراحی و اجرا قادر است طبق اصول استاندارد جهانی FLL خدمات تخصصی در زمینه طراحی، تأمین متریال و اجرای پروژه های بام سبز را ارائه نماید و با خدمات پس از اجرا و پشتیبانی کارآمد رضایت کامل کارفرمایان محترم فراهم گردد.

جهت مشاوره تخصصی با شماره 09120545789 تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، مجتمع پلاتین، طبقه سوم، واحد 342

 روف گاردن چیست؟  

مزایا و معایب روف گاردن

بام سبز چیست؟

تراس سبز یا تراس گاردن چیست؟

طراحی منظر چیست؟