به طورکلی در روش های تولید و پرورش دو روش مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به امکانات و شرایط محل و نیاز بازار می توان یکی از دو روش و یا هر دو روش را مورد استفاده قرار داد.

الف) تکثیر با بذر: قرار دادن بذر در بستر برای جوانه زنی و تولید گیاه جدید را کشت گویند. با توجه به اینکه امروزه کشت ها بیشتر به سمت مکانیزه شدن (با توجه به مزایای آن) تمایل دارند، استفاده از بذر برای کشت در سینی ها و مواد ضدعفونی شده طرفداران زیادی داشته و روز به روز بیشتر می شود. بنابراین در گلخانه ها از سینی های کاشت و یا گلدان ها استفاده می گردد. سینی های کاشت در ابعاد و اندازه های گوناگون می باشند .

استاندارد این سینی ها45 ×07 سانتی متر بوده و معمولا از آلیاژ با قطر 2 میلی متر استفاده می شود.

در روش های کشت سنتی بذرها را بر روی بستر های کاشت آماده شده و یا در داخل گلدان کشت می نمایند.

با توجه به توضیح فوق روش کاشت بذرهای گیاهان باغچه ای به صورت سنتی و یا مکانیزه می باشد.

روش سنتی: در این روش پس از آماده کردن بستر کاشت که می تواند شامل گلدان و یا سینی های کاشت باشد بذرها به صورت دستی بر روی بستر پاشیده شده و سپس با توجه به اندازه بذر روی آن را مجدداً با همان مواد بستر می پوشانند.

به طور معمول بذر گیاهان و گل های زینتی ریز بوده و نیازی به ریختن مواد بستر بر روی بذرها نمی باشد و فقط به وسیله شن کش و یا چنگک با کمی جابه جایی داخل بستر قرار می گیرد.

روش مکانیزه: در این روش با استفاده از ابزارآلات و یا ماشین هایی اقدام به کشت بذرها به صورت گروهی بر روی ردیف هایی با فاصله معین از یکدیگر نموده و بقیه عملیات شامل آبیاری، نگهداری و… به صورت اتوماتیک با استفاده از ماشین های خاص صورت می گیرد. به عنوان مثال استفاده از خطی کار  و آماده  نمودن بستر به صورت جوی و پشته و کشت بذرها به صورت گروهی یک روش مکانیزه محسوب شده که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

ب)تکثیر با استفاده از نشا: استفاده از گیاهچه پرورش یافته در محیط خزانه و انتقال آن به محل کشت دائمی خود یک روش بسیار مناسب برای کاهش هزینه ها و پرورش موفق گل های فصلی و گیاهان باغچه ای می باشد. از مهم ترین دلایل استفاده از نشا به جای بذرکاری مستقیم می توان هزینه پایین تولید با کیفیت و کمیت بالا و تولید نشاهایی قوی و کاهش عملیات واکاری یا تنک کردن را نام برد.

در روش سنتی بذرها ابتدا در محیط کشت گلدان و یا بستر معمولی گلخانه تکثیر یافته و در زمان رسیدن به مرحله سه برگی به صورت ریشه لخت و یا به همراه خاک گلدان به محل اصلی منتقل می شوند .

روش مکانیزه تولید نشا: در این روش که در بیشترکشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک و در داخل گلخانه های مدرن نشا اقدام به کشت بذرها در داخل سینی های کاشت نموده و پس از مراقبت های لازم در یک محیط کاملاً ضدعفونی شده و رسیدن گیاهان به رشد مورد نیاز آنها را به محل کشت اصلی خارج این سالن ها منتقل می نمایند. البته بذر بعضی از گیاهان باغچه ای مانند جعفری و آهار به دلیل شکل خاص خود با استفاده از ماشین کشت نمی شوند. بذر جعفری به دلیل حالت کشیده خود توسط ماشین کشت نمی شود. مگر اینکه به نوعی بذر پوشش دار شود که انجام این موارد مستلزم هزینه اضافی می باشد.

استفاده از سینی هایی که هر بذر، مکان جدا داشته باشد و به نام سینی های شانه تخم مرغی معروف هستند، بهتر از کشت در داخل سینی کاشت معمولی (ترین) می باشد.

 روف گاردن چیست؟  

مزایا و معایب روف گاردن

بام سبز چیست؟

تراس سبز یا تراس گاردن چیست؟

طراحی منظر چیست؟