امروزه در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا تولید نشا گل ها به صورت پیوندی و با استفاده از پایه های مقاوم در برابر آفات و امراض گیاهی و همچنین مقاوم به شرایط نامساعد محیطی با استفاده از تکنولوژی روز صورت می گیرد  در ایران بعضی از شرکت ها به تازگی به این امر روی آورده اند. روش کار به این شکل است که پس از کاشت بذر رقم مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و یا بیماری های شایع یک منطقه و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی با استفاده از دست و یا ماشین پیوند زنی اقدام به قرار دادن پیوندک با کیفیت مناسب و خصوصیات موردنظر نموده و پس از طی مراحلی و انجام تیمارهایی آنها را آماده کشت می نمایند. این روش در بعضی از کشورها سال ها است که مورد استفاده قرار می گیرد.

تیمارهای اولیه: در ابتدای کشت بوته ها نیازمند تولید ریشه زیاد می باشند. بنابراین تغذیه با کودهای فسفره می تواند رشد ریشه ها را زیاد نماید. بعد از آن اضافه نمودن کودهای نیتروژنه برای افزایش رشد رویشی درچند مرحله (مراحل میانی و بعد از مرحله سه برگی) و در انتها، قبل از انتقال به محل اصلی باید از کودهایی با میزان پتاس بالا استفاده نمود.

قیم: وسیله ای است از جنس چوب، فلز و یا پلاستیک که در کنار بوته های بعضی از گیاهان برای جلوگیری از وارد شدن آسیب گذاشته می شود. البته در بعضی از گیاهان نیز برای جلوگیری از شکسته شدن بوته ها به دلیل نازک وآبکی بودن ساقه ها نیز می باشد .

بوته های بعضی از گل ها همانند میخک احتیاج به ایجاد قیمی به نام تور دارند که این تورها مانع از افتادن و کج شدن بوته ها می شود.

عملیات وجین و سله شکنی در بستر بذر و سینی های کاشت در گلخانه ها و محیط های کشت غیرخاکی به ندرت انجام می شود، زیرا با توجه به مواد بستر که ضدعفونی بوده و فاقد بذر علف های هرز می باشد علف هرز و یا سله در این محیط ها کمتر می باشد، ولی با انجام بازدید و در صورت مشاهده هر دو این عملیات نیز باید انجام گردد.

عملیات واکاری و تنک کردن درصورت کشت با استفاده از نشا و درصورت لزوم باید از خزانه تأمین و در محل های خود انجام گردد. امروزه با پیشرفت فنون و ابزارها علی الخصوص استفاده از گلدان های جیفی پات ، تنک کردن و یا واکاری به ندرت اتفاق می افتد.

تیمارهای اضافی: اندام تولیدی تعدادی از گل ها و گیاهان باغچه ای دارای شرایط خاصی بوده و برای تولید اقتصادی و با صرفه باید تیمارهایی را برروی آنها اعمال نمود. از مهم ترین این موارد می توان به عملیات بهارش (ورنالیزه کردن) استفاده از هورمون های گیاهی نظیر جیبرلین، آلار، کاهش تعداد ساعات روشنایی، خیساندن در آب گرم، چینه سرمایی، سر برداری، ته برداری و یا ته شکافی اشاره کرد.

بذر بعضی از گل ها و گیاهان باغچه ای بسیار بد جوانه می زنند و درصد بذرهایی که تلف می شوند بسیار زیاد است و گاهی به 40 درصد نیز می رسد.

بذر بعضی از گل ها دارای ذخیره غذایی کافی نبوده و بنابراین ممکن است بسیاری از آنها از بین برود. مانند ارکیده ها

برخلاف گیاهان زراعی و باغی تولید گل و گیاه فضای سبز به شدت نسبت به دما، نور، اختلاف دمای شب و روز و رطوبت حساس بوده و در کشت هر نوع بذری باید این عامل ها را درنظر گرفت.

 روف گاردن چیست؟  

مزایا و معایب روف گاردن

بام سبز چیست؟

تراس سبز یا تراس گاردن چیست؟

طراحی منظر چیست؟