تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز

تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز باعث می شود که زهکش آب اضافه بام را جمع می کند و به خارج از ساختمان هدایت می کند و به خارج از ساختمان هدایت می کند و مانع از راکد شدن آب می شود. این آب می تواند به مخازن منتقل شود یا وارد فاضلاب شود. در مسیر خروجی آب نباید گل و گیاه داشته باشیم چرا که مانع خروج آب می شود که لایه فیلتر مانع از رسیدن ریشه گیاه به زهکش می شود.

تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز شامل یک سری اجزاء است که شامل خروجی های سقف، آبراه های مقابل درب ها، ناودان ها، فواره های پاششی و سرریزهای اضطراری می شود. سرریزهای اضطراری برای زمانی است که بارندگی خیلی زیاد است و آب جمع شده و سیلاب ایجاد می شود که بیشتر در بام های سبز شمال استفاده می شود.

این سر ریزها در مناطقی که آب کمی وجود دارد تعبیه نمی شوند و بیشتر در مناطق پر باران انجام می شود. این سرریزها باید جلوی چشم باشند که یک زمان مانعی جلوی آن را نگرفته باشد. اگر بام هایی داریم که شیب دار هستند، حتماً نیاز به ناودان داریم که می تواند در خود ساختمان تعبیه شوند یا بیرونی باشند و با چشم بتوان آنها را مشاهده کرد. در مورد آبراه ها هم باید جلوی چشم باشند و در زمان لازم تمیز شوند.

تخلیه آب تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز

تخلیه آب زهکشی روف گاردن و بام سبز

در تخلیه آب زهکشی روف گاردن و بام سبز بخشی از آب جذب می شود ولی همه آن جذب نمی شود و برای همین منظور باید آب توسط زهکش‌ها خارج شود. نشت عمودی آب یک ضریب دارد که خیلی مهم است. ضریب نشت عمودی آب زهکشی باید بیشتر از 3/ سانتی متر بر ثانیه باشد که معادل 180 میلی لیتر بر دقیقه است که اگر کمتر از این باشد کارایی ندارد و آب به راحتی تخلیه نمی شود.

برای ضریب نشت عمودی آب تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز یک فرمول وجود دارد که معادل حاصل ضرب مساحت سطح مورد زهکش در ضریب تخلیه در میزان بارش حداکثر تقسیم بر قطر ناودانی که داریم که در حقیقت حجم آبی است که از آن خارج می شود که بر اساس لیتر بر ثانیه در متر می باشد که فرمول میزان کارایی لایه زهکش محسوب می شود.

الزامات تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز

الزامات تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز

تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز یک سری الزامات هم نیاز دارند. اگر لایه زهکش ما از نوع صفحه ای است، صفحات باید طوری روی هم قرار گیرند که مانع نفوذ آب شوند یا مانع حرکت ریشه شوند، پس باید صفحات حداقل 10 سانتی متر هم پوشانی داشته باشند.

توصیه می شود از زهکش های پلی اتیلنی برای تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز استفاده شود چرا که هم وزن کمی دارند و هم می توانند آب زیادی را در خود ذخیره کنند و این زهکش ها وزن زیادی را به سازه وارد نمی کنند و آب بیشتری به گیاه می رسانند که بهتر است از زهکش های پلی اتیلنی دوطرفه برای تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز استفاده شود که شبیه شانه تخم مرغ هستند و خلل و فرج دارند که باعث می شوند جریان آب به صورت یکنواخت پخش شود و در همه لایه گسترش پیدا کند.

حجم آبی که در لایه زهکش تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز داریم نباید از 65 درصد بیشتر شود و نباید به حالت اشباع برسد و گیاه خفه شود.

به جز زهکش های پلی اتیلنی می توان از شن و ماسه و مصالح مشابه هم استفاده کنیم ولی باید وزن بام را در نظر بگیریم.

زمانی که از شن و ماسه به عنوان زهکش استفاده می کنیم باید حتما از دریچه های مشکب استفاده کنیم که لایه پایینی را مسدود نکند.

برای انجام عملی این کار حتما باید استاندارد ملی ایران به شماره 17076 را مطالعه کنیم که اطلاعات خوبی در زمینه لایه زهکش به ما می دهد.

اجرای لایه فیلتر در تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز

اجرای لایه فیلتر زهکش روف گاردن و بام سبز

فیلتر برای این است که خاک وارد لایه زهکش نشود و به عنوان یک صافی عمل می کند و جنس آن هم از مواد ژئوتکستایل است.

اجرای اجزای جانبی تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز

اجرای اجزای جانبی تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز

یک سری اجزای جانبی برای تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز داریم مثل دریچه محافظ آبرو که محل تخلیه گیاه نباید یک مکان مناسب برای رشد گیاه باشد و محل تخلیه آب است. پس این دریچه ها باید طوری تعبیه شوند که گیاه رشد نکند و لوله نگیرد و بهتر است از دریچه های مشبک از جنس پلاستیک یا ورقه های گالوانیزه استفاده شود.

یک جزء دیگر در بام سبز، جداکننده های مسیر هستند که معمولاً این جدا کننده ها ال شکل و مشبک هستند که بین بخش های بام سبز به عنوان حائل استفاده می شوند. این جداکننده ها حتماً باید مشبک باشند که آب بتواند عبور کند و مسیر سد نشود و جنس آنها هم می تواند از جنس پلاستیک فشرده، بتن یا حتی ورقه های گالوانیزه باشد.

مورد بعدی کانال های مشبک و جداکننده است که در نقاط تماس حد فاصل بین دو مصالح با کف بام از این کانال های مشبک استفاده می شود که وظیفه آنها هدایت روان آب های روی سطح بام است. این کانال های مشبک آب را هدایت می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد زهکشی روف گاردن و بام سبز و تاسیسات مرتبط به آن به مقاله زیر مراجعه فرمایید.