استفاده از قطعات چمن از زمان های گذشته برای چمن کاری مرسوم بوده است. در ایران باستان در دوره هخامنشیان، قطعات چمن از علف زارها بریده شده و در باغات پادشاهان ایرانی استفاده می شدند. اواخر دهه 1950 میلادی به طور تکان دهنده ای صنعت تولید چمن رل در آمریکای شمالی و اروپا رواج یافت و از قطعات چمن برای طراحی فضای سبز منازل، محل کار، سازمان ها و اماکن تجاری استفاده می گردید و با مکانیزاسیون تمام مراحل تولید چمن رل، روند رو به رشد این صنعت همچنان ادامه دارد .

مزايای چمن های قطعه ای

  1. استقرار سريع چمن و امکان استفاده در تمام مدت سال: برخلاف روش بذرکاری که باید در زمانی انجام شود که شرایط آب و هوایی برای جوانه زنی بذور و رشد بعدی آنها آماده باشد. از روش قطعه کاری چمن می توان در تمام مدت سال به جز مواقع یخبندان های زمستانه استفاده کرد. بنابراین برای ترمیم نقاط آسیب دیده چمن و یا احداث چمن در هر زمانی می توان از چمن های قطعه ای استفاده کرد .
  2. کاهش میزان آبیاری و هزينه های نگهداری در سه ماه اول استقرار: در استفاده از چمن های قطعه ای، با توجه به بلوغ کامل چمن در هنگام انتقال، پس از مستقر شدن چمن چون سطح بستر کاملاً پوشانده می شود ،میزان تبخیر آب از زمین نسبت به روش بذرکاری بسیار کمتر است و نیاز به آبیاری کمتری دارد. با توجه به بلوغ چمن، علف های هرز اجازه رشد پیدا نمی کنند در حالی که در بذرکاری چمن، مبارزه با علف های هرز یکی از مسائل مهم است .
  3. امکان استفاده در شیب ها: از روش بذرکاری به علت شستشوی بذرها و خاک پوششی در اثر آبیاری در اراضی شیب دار نمی توان استفاده کرد. ولی چمن های رول رامی توان به راحتی در شیب ها کاشت و در صورت لزوم با استفاده از میخ های مخصوص قطعات چمن را در شیب های تند محکم نگه داشت .