برای انجام یک طراحی روف گاردن خوب و مناسب در یک منطقه اجزای طراحی که مشتمل بر 6 عامل است باید مدنظر قرار گیرد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

وحدت یا پیوستگی

عناصر فضای سبز روف گاردن در طراحی باید به یکدیگر وابسته بوده و پیوستگی بین آنها برقرار باشد. در طراحی فضای سبز روف گاردن می توان یکی از اجزای طرح که درخت می باشد تکرار نموده و از پیچیدگی آن بکاهیم که در نهایت به درک مفهوم طراحی کمک نماییم. به بیان ساده تر نقاط، خطوط و طرح ها در کنار یکدیگر به دنبال ایجاد مفهوم باعث شدت زیبایی طرح می شوند. پیوسته نبودن طرح باعث از بین رفتن انسجام و پیچیدگی می شود که در نهایت طرح را بی اثر می کند.

تنوع یا سادگی

یکی از مهم ترین اجزا طراحی بوده و هدف از آن استفاده حداکثری از حداقل عناصر موجود در طرح است و رعایت تناسب میان تنوع و سادگی کاملا به میزان مهارت طراح در انتقال مفاهیم دارد. این مفاهیم باید ضمن اینکه ساده می باشند پیچیدگی هایی نیز داشته تا ذهن بیننده را مشغول نماید نه اینکه بیننده دچار سردرگمی شود.

تأکید یا تمرکز

یکی از مفاهیمی که درک آن کمی دشوار بوده و از آن در طرح ها باید با دقت و مراقبت لازم استفاده شود تأکید است که می تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بیان شود. در صورت استفاده صحیح از تأکید و تمرکز طرح بسیار متنوعی را می تواند به وجود آورده که آن طرح را منحصر به فرد نماید. هنرمند می تواند توجه را به یک قسمت، یا به صورت توالی به قسمت های مختلف یک ترکیب جلب کند. تمرکز بخصوص از طریق سلسله مراتبی از نقاط، قدرت آن را دارد که ذهن را مشغول کند و بر تحریک بیفزاید. نقطه کانونی وقتی شکل می گیرد که یک جزء ترکیب اختلاف قابل توجهی با سایرین دارد. این تفاوت ممکن است در اندازه، مقیاس، شکل، جهت، سایه رنگ، بافت یا بسیاری از متغیر های دیگر باشد. هر جزئی که با واژگان طرح یا پیوستگی ترکیب تضاد داشته باشد می تواند نقش یک نقطه کانونی را ایفا نماید.

تعادل و توازن

استفاده از این مفهوم تقریباً در هر طراحی منظر و فضای سبز روف گاردن به کار برده می شود. به بیان عامیانه متقارن و نامتقارن بودن یک طرح است و از زمان های بسیار قبل وجود داشته و رعایت گردیده است. ولی در عصر حاضر بسیاری از طراحان علاقمند به استفاده از طرح های نامتقارن و هم وزن کردن عناصر موجود در این طرح هستند.

مقیاس و تناسب

مقیاس اندازه یک شی یا یک عنصر موجود در طراحی را نسبت به اندازه واقعی آن بیان می کند. این درحالی است که تناسب اندازه و رابطه یک بخش با بخش های دیگر را تبیین می نماید. این مفاهیم پویایی، احساس آزادی یا محصور بودن را در طرح القا می نمایند.

ریتم یاتوالی

یعنی تکرار یک مجموعه عناصر که به موضوع وحدت و یکپارچگی می بخشد. برای ایجاد تعادل در ترکیب عناصر از ریتم استفاده می شود. این حالت مشابه استفاده از یک قالب یا ریتم در موسیقی است که به آن جان می بخشد و ضمن ایجاد تنوع در نت ها باعث سادگی و قابل فهم بودن آن نیز می شود.

تراس بندی

در بعضی از مناطق که زمین دارای پستی و بلندی هایی بوده و هموارن بودن تمام زمین هزینه فراوانی داشته باشد، با استفاده از تکنیکی به نام تراس بندی از هزینه ها می کاهند. این حالت در طراحی پارک ها بسیار مطلوب بوده در واقع بعضی از مواقع نیازمند ایجاد چنین ناهمواری هایی در محدوده پارک به طور مصنوعی می باشیم.
در اراضی دارای ناهمواری همانند تپه ماهورها نقاط هم ارتفاع را در سطح بلندی مشخص نموده و با یک خط به هم وصل می نمایند. روی این خط با استفاده از مصالح ساختمانی نظیر انواع سنگ های ساختمانی اقدام به ایجاد دیواره نموده و پشت این دیواره با خاک پرمی شود. حال در محدوده تسطیح شده اقدام به کاشت گیاهان و درختان مناسب می نمایند. تعداد و مقدار ایجاد تراس در اراضی بستگی به مقدار شیب و ملاحظات طراحی دارد.