آب عامل مهم در نگهداری چمن است. در مناطق خشك گاهی تا دو بار در روز چمن را آبیاری می کنند تا چمنی سالم و شاداب داشته باشند. اکثرآً آبیاری به طور تجربی با احساس خشکی فصلی انجام می شود. نیاز آبی چمن بسته به گونه چمن، نوع خاک و شرایط محیطی متفاوت است. به طور میانگین چمن در شرایط نگهداری عادی به 5/2 تا 57/3 سانتی متر در هفته ،آب نیاز دارد که می تواند از طریق بارندگی، آبیاری و یا ترکیبی از هر دو تأمین شود. به طور میانگین یك درصد از این مقدار صرف رشد و نمو چمن می شود .

روش های آبیاری چمن

  1. روش آبیاری دستی: در این روش، آبیاری زمین چمن توسط شخص و با استفاده از شیلنگ و آبپاش انجام می گیرد.
  2. سیستم های آبیاری: در آبیاری چمن از انواع سیستم های آبیاری بارانی استفاده می شود که معمولا از نوع خودکار استفاده می کنند. لوله ها در مرحله آماده سازی زمین برای کشت چمن نصب می شوند. آبفشان های مخفی شونده که در نقاط مختلف زمین در زیر سطح چمن نصب می شوند، در زمان آبیاری بالا آمده و آبیاری را انجام می دهند.