شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
Project 031 003 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 001 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 001 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 003 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 004 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 005 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 006 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 007 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 008 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 009 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 031 010 پل طبیعت روف گاردن ال گرین ElGreen

اطلاعات پروژه


پروژه پل طبیعت
موقعیت: تهران
کاربری پروژه: تفریحی
کارفرما: شهرداری تهران
طراح: لیلا عراقیان
تامین متریال : Elgreen
سال: 1394

توضیحات:
تامین متریال پد استال El Support