گیاهان بام سبز

نقش گیاهان مناسب و مورد استفاده بام سبز در کاهش آلودگی هوا

پوشش‌های گیاهی به چندین روش، آلودگی را از بین می‌برند: گیاهان، آلاینده‌های گازی را از طریق روزنه‌های خود جذب می‌کنند، گیاهان مواد شیمیایی خطرناک در هوا را از طریق‌ حفره‌های‌ نازک بر روی برگ‌ها جذب می‌کنند. ریشه و باکتری موجود در خاک نیز در حذف مواد سمی دخالت دارند، و قادر به شکستن اجزای ارگانیک‌ خاص‌ مثل هیدروکربن معطر در بافت‌ گیاه‌ و یا در خاک. علاوه بر این پوشش گیاهی بام‌های سبز به صورت غیرمستقیم آلاینده‌های هوا را کاهش می‌دهند زیرا با‌ خنک‌کردن‌ هوا و پایین آوردن دمای‌ اطراف‌ پشت‌بام و انتقال هوای خنک و وجود سایه درختان، گیاهان طی فرآیند فتوسنتز کربن با جذب دی‌اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن بطور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب می‌کنند. همچنین طی‌ فرآیند‌ فتوسنتز، برگ درختان سایر مواد شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن، آمونیم تولید شده در هوا، بخشی از دی‌اکسید گوگرد و ازن که مولد قسمتی از مشکلات مه آلودگی و اثرات گلخانه‌ای هستند را‌ از‌ محیط خارج‌ می‌کند. برگ درختان با جذب و حفظ گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا تا زمان شست‌وشو و بارندگی مقدار‌ گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را تا 75 درصد کاهش‌ داده‌ و تأثیر‌ به‌سزایی بر بهبود کیفیت هوا دارد.

ادامه مطلب