ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
17 آوریل 2022
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

تزیین ساختمان ها با کاشت گیاه زینتی روف گاردن

در سال های اخیر به دلیل محدودیت فضای زندگی مردم و دوری انسان از زندگی طبیعی، کاشت گیاهان زینتی برای ایجاد حس همبستگی با طبیعت افزایش یافته است. در سال های اخیر احداث گلخانه های نسبتاً مجهز و کارآمد برای کشت و تکثیر گیاهان زینتی و توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشته است. ایران یکی از خاستگاه های طبیعی و زادگاه گیاهان زینتی مانند لاله، سنبل، زنبق، سیکلامن و برخی درختچه ها و تعداد زیادی درخت میوه است و در منابع علمی دنیا اسنادی در این زمینه وجود دارد. . اما از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه همچنان از جایگاه خوب و قابل قبولی در دنیا برخوردار نیست. موضوع تزئینات گیاهی ساختمان ها امروزه با توجه به حاکمیت ماشین در زندگی بشر، بیش از پیش مورد توجه کارشناسان، روانشناسان و دکوراتورهای کارآمد قرار گرفته است. سالهاست که بهترین دارو برای افراد مبتلا به ناراحتی های عصبی، معده، گردش خون و برونشیت، استراحت در هوای سالم و محیطی آرام و فضای سبز تجویز می شود. هر هکتار جنگل سالانه قادر است تا 86 تن گرد و غبار و میکروب معلق در هوا را رسوب دهد و پس از هر بارندگی آماده جذب آلاینده های هوا می شود. وجود مناطق قابل کاشت مانند حیاط، بالکن و پنجره می تواند نقش یک باغ را داشته باشد و کمک زیادی به نزدیک شدن مردم به طبیعت کند. بنابراین چنین گیاهانی باید به گونه ای انتخاب شوند که از اول فروردین تا اواخر پاییز و یا حتی در زمستان در این محیط کوچک زیبایی خاصی ایجاد کنند.

ادامه مطلب


16 ژانویه 2022

عناصر غذایی گیاهان زینتی و اثرات آن در روف گاردن

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زینتی به طور کلی به دو دسـته عناصـر پر مصـرف و عناصـر کم مصرف تقسـیم می شـود. عناصـر غذایـی پرمصرف آن دسـته از عناصر هسـتند که به میزان زیاد موردنیاز گیاه می باشـند. این عناصـر اثر مهمی در رشـد و نمو گیـاه دارند. کمبود و یا زیادی هرکدام از این عناصر در تقابل با دیگر عناصر بوده و تأثیر مسـتقیم بر رشـد گیاه دارد. عناصر غذایی کم ـ مصرف در مقادیر بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرند ولـی مقادیـر کم آن دلیل بر بی اهمیـت و یا کم اهمیت بودن آن نیست و کمبود آنها نیز به مراتب تأثیرات زیادی بر رشد گیاه می گذارد.

ادامه مطلب