ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
15 سپتامبر 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

نقش بام سبز یا روف گاردن در کاهش آلودگی ها

امروزه توجه بیشتری به گیاهان به عنوان چاره‌ای بر آلودگی‌ هوا‌ در شهرها، معطوف شده است‌، چرا‌ که گیاهان‌ طی‌ فرآیند‌ فتوسنتز کربن با جذب دی‌اکسید کربن‌ و تبدیل‌ آن به اکسیژن بطور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب می‌کنند. همچنین‌ طی‌ فرایند فتوسنتز، برگ درختان سایر مواد‌ شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن‌، آمونیم‌ تولید شده در هوا، بخشی‌ از‌ دی اکسید گوگرد و ازن که مولد قسمتی از مشکلات مه آلودگی و اثرات گلخانه‌ای‌ هستند‌ را از محیط خارج می‌کند‌. برگ‌ درختان‌ با جذب و حفظ‌ گرد‌ و غبار و سایر ذرات معلق‌ هوا‌ تا زمان شست‌وشو و بارندگی مقدار گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را تا 75‌ درصد‌ کاهش داده و تأثیر به‌سزایی بر بهبود‌ کیفیت‌ هوا دارد‌.

ادامه مطلب


26 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

اصول طراحی روف گاردن یا فضای سبز پشت بام و کاربردهای آن

برای طراحی محیط و منظر داشتن اطلاعات صحیح از چند عامل لازم و ضروری است و نداشتن آگاهی در این زمینه می تواند باعث از بین رفتن هزینه و همچنین ناکارآمدی طرح گردد. قدم اول در ایجاد فضای سبز شناسایی نیازها، منابع موجود و اطلاع از قوانین و مقررات است برای به دست آوردن این شاخص ها می توان با طرح چند پرسش ساده اطلاعات زیادی را جمع آوری نمود.

ادامه مطلب