رین گاردن یا باغ بارانی

رین گاردن یا باغ بارانی چیست؟

رین گاردن یا باغ بارانی به محدوده ای گود یا دارای عمق گفته می شود که در مناطق بارانی مانند شمال کشور طراحی و اجرا می شود. این باغ بارانی مکانی برای ذخیره سازی آب باران است که توانایی پرورش و رشد گیاهانی که با آب زیاد غرقاب می شوند را داراست.

بیشتر بخوانید