شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
17 آوریل 2022
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

کاربرد گیاهان یک ساله و دو ساله در طراحی روف گاردن

در طراحی فضای سبز، گیاهان یکساله و دوساله از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، زیرا بدون چنین گیاهانی، طراحی فضای سبز هرگز کامل نمی شود.

بیشتر بخوانید
16 آوریل 2022
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

کاشت و انتخاب گیاهان زینتی مناسب روف گاردن

در طراحی کاشت گیاهان سه اصل زیبایی، اجرا و نگهداری مناسب باید مد نظر قرار گیرد، می توان آن را ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست. محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می گذارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. این ساختمان می تواند یک مدرسه یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی باشد. فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت می کند .

بیشتر بخوانید
16 آوریل 2022
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

مراحل جوانه زنی بذر گیاهان روف گاردن

بذرها که وسیله تکثیر و بقا گیاهان محسوب می شوند با فرایند جذب آب و در پی آن متورم شدن شروع به جوانه زنی نموده و در نهایت با مساعد بودن شرایطی قادرند گیاه کاملی را به وجود آورند. این عوامل در سه دسته زیر تقسیم بندی می شود .

بیشتر بخوانید
14 آوریل 2022
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن رنجبر عظیمیه کرج

محاسبه بذر مورد نیاز گیاهان روف گاردن

علاوه بر موارد اشاره شده در مبحث خصوصیات بذرها عوامل مهم دیگری وجود دارند که بر روی میزان بذر موردنیاز در واحد سطح اثر می گذارند. یکی از این عوامل اثر گذار شرایط آب و هوایی محل مورد کشت می باشد .به عنوان مثال بذر بعضی از گل ها جهت جوانه زنی احتیاج به نور خورشید داشته و بذر بعضی از گل های دیگر در رطوبت بسیار بالا قادر به جوانه زنی می باشد. حال اگر به هر دلیل این شرایط برای آن بذرها فراهم نباشد، جوانه زنی آنها با مشکل مواجه شده و مقدار بذر مورد نیاز به شدت افزایش می یابد. در بعضی از مناطق برای کاشت گل های فصلی مقاوم به سرما نظیر بنفشه، همیشه بهار و. . . در هوای آزاد اقدام به کشت بذرها می نمایند، حال اگر باران های زودرس پاییزی شروع شود تعداد بسیار زیادی از این بذرها قبل از جوانه زنی در اثر این عوامل از بین خواهند رفت. حمله بعضی از آفات نظیر مورچه و سوسک نیز بر روی تعداد نشاهای به وجود آمده تأثیر منفی گذارده و منجر به افزایش میزان بذر مصرفی در واحد سطح می گردد. که این مازاد بذر مصرفی در اثر شرایط نامتعارف باید توسط کشاورز…

بیشتر بخوانید
12 آوریل 2022
روف گاردن پروژه مجتمع تجاری، تفریحی و اداری ایران مال

ضد عفونی کردن بذر گیاهان روف گاردن

عوامل زیان آور زیادی بر روی بذر گیاهان، علی الخصوص بذر گیاهان باغچه ای تأثیر گذاشته و باعث می شوند که به محض قرار گرفتن بذرها در بستر کاشت یا کمی بعد از جوانه زدن منجر به از بین رفتن گیاه گردد. این عوامل متعدد بوده ولی در یک دسته بندی با نام بیماری ها و آفات نام گذاری می شود. البته وجود علف های هرز نیز می تواند باعث کاهش محصول و در بعضی از مواقع باعث از بین رفتن گیاه شود. یکی از راه های پیشگیری از بروز بیماری های گیاهی ضدعفونی بذر قبل از کشت آن می باشد. ضدعفونی نمودن بذر ها با سموم قبل از کاشت می تواند در کاهش تلفات اهمیت اساسی داشته باشد.

بیشتر بخوانید
16 ژانویه 2022

عناصر غذایی گیاهان زینتی و اثرات آن در روف گاردن

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زینتی به طور کلی به دو دسـته عناصـر پر مصـرف و عناصـر کم مصرف تقسـیم می شـود. عناصـر غذایـی پرمصرف آن دسـته از عناصر هسـتند که به میزان زیاد موردنیاز گیاه می باشـند. این عناصـر اثر مهمی در رشـد و نمو گیـاه دارند. کمبود و یا زیادی هرکدام از این عناصر در تقابل با دیگر عناصر بوده و تأثیر مسـتقیم بر رشـد گیاه دارد. عناصر غذایی کم ـ مصرف در مقادیر بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرند ولـی مقادیـر کم آن دلیل بر بی اهمیـت و یا کم اهمیت بودن آن نیست و کمبود آنها نیز به مراتب تأثیرات زیادی بر رشد گیاه می گذارد.

بیشتر بخوانید
16 ژانویه 2022

روش های کاشت و تکثیر گل های فصلی و گیاهان باغچه ای روف گاردن

به طورکلی در روش های تولید و پرورش دو روش مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به امکانات و شرایط محل و نیاز بازار می توان یکی از دو روش و یا هر دو روش را مورد استفاده قرار داد.

بیشتر بخوانید
16 ژانویه 2022

تکنولوژی های نوین در تولید گل ها و گیاهان باغچه ای روف گاردن

امروزه در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا تولید نشا گل ها به صورت پیوندی و با استفاده از پایه های مقاوم در برابر آفات و امراض گیاهی و همچنین مقاوم به شرایط نامساعد محیطی با استفاده از تکنولوژی روز صورت می گیرد در ایران بعضی از شرکت ها به تازگی به این امر روی آورده اند. روش کار به این شکل است که پس از کاشت بذر رقم مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و یا بیماری های شایع یک منطقه و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی با استفاده از دست و یا ماشین پیوند زنی اقدام به قرار دادن پیوندک با کیفیت مناسب و خصوصیات موردنظر نموده و پس از طی مراحلی و انجام تیمارهایی آنها را آماده کشت می نمایند .

بیشتر بخوانید
16 ژانویه 2022

انواع بستر کاشت گل ها و گیاهان باغچه ای و دلایل استفاده از آن در روف گاردن

امروزه با توجه به نوع گیاه و شرایط فیزیولوژیکی آن برای رشد هرچه بیشتر و تولید ریشه های فراوان از بسترهای متفاوتی استفاده می شود. این بسترها معمولاً به صورت ترکیبی برای استفاده از خصوصیات چند ماده و در نهایت تولید با کیفیت معرفی می شوند.

بیشتر بخوانید
26 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

راهنمای انتخاب گیاهان روف گاردن یا بام سبز

استفاده از گیاهان در طراحی فضای سبز نیازمند آگاهی از اصول و قواعدی است که در طراحی فضای سبز به کار برده می شوند. از جمله این اصول زیباشناختی، آگاهی از ویژگی های بصری گیاهان و نیازهای بیولوژیک آنها و مهم تر از همه نیاز طراح می باشد که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم.

بیشتر بخوانید