اجرای روف گاردن

اجرای روف گاردن

روف گاردن باعث ایجاد رطوبت می شود که اگر زیرسازی سقف و کف سازی روف گاردن مناسب نباشد، ممکن است که آسیب های جدی به ساختمان وارد کند که هزینه قابل توجهی از اجرا مربوط به لایه های عایق و محافظ است. در روش پرتابل-مدولار زیر سازی شامل ایزوگام، یک لایه ملات ماسه و سیمان و یا موزائیک است. در همین مدت نیز تا دو روز می بایست تست آب انجام گیرد. همچنین آب ساختمان و فشار آن برای رسیدن به طبقات بالاتر باید مورد بررسی قرار گیرد تا ظرفیت لازم برای این کار را داشته باشد.

ادامه مطلب