مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

نقش بام سبز یا روف گاردن در کاهش آلودگی ها

امروزه توجه بیشتری به گیاهان به عنوان چاره‌ای بر آلودگی‌ هوا‌ در شهرها، معطوف شده است‌، چرا‌ که گیاهان‌ طی‌ فرآیند‌ فتوسنتز کربن با جذب دی‌اکسید کربن‌ و تبدیل‌ آن به اکسیژن بطور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب می‌کنند. همچنین‌ طی‌ فرایند فتوسنتز، برگ درختان سایر مواد‌ شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن‌، آمونیم‌ تولید شده در هوا، بخشی‌ از‌ دی اکسید گوگرد و ازن که مولد قسمتی از مشکلات مه آلودگی و اثرات گلخانه‌ای‌ هستند‌ را از محیط خارج می‌کند‌. برگ‌ درختان‌ با جذب و حفظ‌ گرد‌ و غبار و سایر ذرات معلق‌ هوا‌ تا زمان شست‌وشو و بارندگی مقدار گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را تا 75‌ درصد‌ کاهش داده و تأثیر به‌سزایی بر بهبود‌ کیفیت‌ هوا دارد‌.

ادامه مطلب