اجرای دیوار سبز

اجزای بام سبز یا روف گاردن

بام سبز یا روف گاردن همان پوشش گیاهی است که با ایجاد چمن مصنوعی، باغ، یا با استفاده از گیاهان بر روی پشت بام ها و سبزپوش کردن آنها ایجاد می شود. در حقیقت بام سبز به بامی که قسمت یا تمام آن با درختان، گیاهان، چمن و سایر پوشش های گیاهی پوشانده می شود گفته می شود. این پوشش گیاهی به شرایط اقلیم آب و هوایی منطقه، میزان سایه پشت بام، کیفیت آب منطقه و سایر پارامترها بستگی دارد تا بتوان پوشش گیاهی را در تمامی فصول سال حفظ کرد. این طراحی امروزه رشد روز افزونی در زندگی مکانیزه بشر به وجود آورده است. منظره زیبا و کاهش آلودگی، تصفیه هوا، کاهش بار گرمایی، عایق حرارتی، افزایش محدوده زندگی، افزایش ارزش ملک و افزایش عمر بام از مزایای روف گاردن است.

ادامه مطلب