انواع بام سبز

استاندارد، آیین نامه، قوانین شهرداری و ضوابط ساخت روف گاردن

تنها استاندارد در حوزه ساخت و اجرای بام سبز، استاندارد 17076 سازمان ملی استاندارد ایران است که تمامی سازمان های ذیربط مانند شهرداری ها و مهندسان ساخت از این استاندارد برای اجرای بام سبز استفاده می کنند.
استاندارد 17076 : شماره استانداردموضوع: سامانه های بام گیاهی (بام سبز یا روف گاردن) آب گیری و نگه داشت واسطه های لایه های زه کش ژئوکامپوزیت -روش آزمون
سال تصویب: 1392
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
ICS:91/060/20.65/020/20
لینک استاندارد http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=37047

ادامه مطلب