ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
16 ژانویه 2022

عملیات پوشش بذر و مراقبت های اولیه محیط کشت روف گاردن

به محض قرار گرفتن بذر در محیط کشت عملیات داشت شامل آبیاری، سمپاشی، کوددهی، تنظیم دما، تنظیم میزان نور و تهویه آغاز می گردد. ضمن اینکه باید به دفعات با سرکشی به تمامی گلدان ها یا سینی ها پوشش روی بذر را نیز کنترل نمود.
بعد از کشت بذر بستر کاشت و پوشش روی بذرها نباید خشک شود و میزان آبیاری در این رابطه کاملاً به درجه حرارت محیط و میزان رطوبت بستر بستگی خواهد داشت و در این خصوص مهم ترین معیار بازدید مرتب و کنترل رطوبت می باشد.

ادامه مطلب


20 آگوست 2021
اجرای دیوار سبز

اجزای بام سبز یا روف گاردن

بام سبز یا روف گاردن همان پوشش گیاهی است که با ایجاد چمن مصنوعی، باغ، یا با استفاده از گیاهان بر روی پشت بام ها و سبزپوش کردن آنها ایجاد می شود. در حقیقت بام سبز به بامی که قسمت یا تمام آن با درختان، گیاهان، چمن و سایر پوشش های گیاهی پوشانده می شود گفته می شود. این پوشش گیاهی به شرایط اقلیم آب و هوایی منطقه، میزان سایه پشت بام، کیفیت آب منطقه و سایر پارامترها بستگی دارد تا بتوان پوشش گیاهی را در تمامی فصول سال حفظ کرد. این طراحی امروزه رشد روز افزونی در زندگی مکانیزه بشر به وجود آورده است. منظره زیبا و کاهش آلودگی، تصفیه هوا، کاهش بار گرمایی، عایق حرارتی، افزایش محدوده زندگی، افزایش ارزش ملک و افزایش عمر بام از مزایای روف گاردن است.

ادامه مطلب