ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
16 ژانویه 2022

جداسازی مواد زائد و اضافه کردن مواد آلی به خاک روف گاردن

در صورتی که بستر کاشت خاک باشد باید در زمان کاشت فاقد هر نوع ماده زائد باشد. (ماده زائد به ماده ای به غیر از ماده اصلی گفته می شود که در فرایند کشت و تولید، باعث ایجاد مزاحمت می گردد). بعد از جمع کردن مواد زائد اضافه کردن کود دامی کاملاً پوسیده به بستر تا حدی که باعث بهبود خواص خاک می گردد لازم می باشد (به طورکلی خاک مناسب خاکی است که دارای 5% ماده آلی باشد). بعد از اضافه کردن ماده آلی و مخلوط کردن آن با خاک سطحی که در پرورش گل های فصلی این کار با بیلچه و یا بیل انجام می شود زمین آماده کشت بذر می باشد.

ادامه مطلب


29 سپتامبر 2021
خاک مناسب روف گاردن

ویژگی های خاک و کود مناسب بام سبز یا روف گاردن

قدمت طراحی محیط و منظر، کشت و کار و نگهداری درختان زینتی، گل های باغچه ای و گیاهان فصلی هم زمان با شروع کشاورزی بوده است و ایرانیان از سال های دور به ایجاد فضای سبز، کشت و پرورش گل های بومی به صورت محدود پرداخته و با توجه به اعتقادات و رسوم ایرانیان جزء اولین مللی بوده اند که در مراسم و اعیاد گل به یکدیگر هدیه می دادند و این عمل را نوعی احترام به مهمان و همنوع خود می دانسته اند.

ادامه مطلب