ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
04 فوریه 2022
بام سبز چیست

بام سبز چیست

منظور از بام سبز چیست؟
مزایا و معایب بام سبز چیست؟
انواع بام سبز چیست؟
اجزای بام سبز چیست؟
مراحل اجرای بام سبز به صورت گام به گام چگونه است؟
انتخاب گیاه مناسب بام سبز چگونه انجام میشود؟
الزامات و ضوابط اجرای بام سبز به ویژه در کشور ایران چگونه است؟
با توجه به اقلیم و شرایط محیطی و با توجه به الزامات و ضوابط ارائه شده بهترین بام سبز چیست؟

ادامه مطلب


06 اکتبر 2021
بام سبز

بام سبز

بام سبز به عنوان یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری می باشد. از آن جایی که نامناسب بودن کیفیت هوا در سطح شهرهای بزرگ به عوامل گوناگونی از قبیل: زیاد شدن جمعیت، ترافیک های سنگین، افزایش صنعتی شدن، افزایش ساختمان ها، افزایش مصرف سوخت های فسیلی، مشکلات ناشی از سیستم های فاضلاب، کاهش فضای سبز، و…. مربوط می باشد که عوامل فوق منجر به آن خواهد شد که انرژی بیشتری برای خنک کردن در تابستان و حتی انرژی الکتریکی بیشتری برای روشنایی احتیاج باشد، بنابراین در عصر حاضر برای حل این معضلات، نیاز به گزینه های طراحی دوستدار محیط زیست افزایش پیدا کرده است، تا به این ترتیب جهانی پایدار خلق گردد. کاشت سبزی ها، بوته ها و حتی درختان کوچک بر روی بام ها و یا روی دیوارها می توانند در زیبا کردن و بهتر نمودن هوای شهرها مفید واقع شوند، علاوه بر این ها در کم شدن انرژی مصرفی نیز می توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند.

ادامه مطلب