بام سبز لاهیجان

با ساخت تله کابین لاهیجان در سال های اخیر، محوطه اطراف که ارتباط مستقیمی با طراحی تله کابین دارد، بدون طراحی مناسب رها شده است. از این رو با توجه به اهمیت طرح تله کابین، محیط زیبا، مناظر بدیع و با توجه به کمبود فضاهای فرهنگی و تفریحی در لاهیجان، احداث پروژه فرهنگی تفریحی بام سبز لاهیجان می تواند طرح مناسبی برای زیباسازی شهر باشد. مردم به مناطق فرهنگی و تفریحی و سازماندهی محیط اطراف باید طراحی تله کابین باشد.

ادامه مطلب