روف گاردن پروژه مجتمع تجاری، تفریحی و اداری ایران مال

روف گاردن، محوطه سازی و باغ های پروژه بازار بزرگ ایران مال

شرکت ال گرین مفتخر است به عنوان تامین کننده متریال و اجرای لنداسکیپ و روف گاردن در این پروژه فعالیت کرده است. این پروژه دارای کاربری تفریحی است. کارفرمای این پروژه بانک آینده بوده که طراحی آن توسط شرکت مهندسین مشاور آمود راه و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 1400 متر مربع می باشد که در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز نیمه متمرکز می باشد.

ادامه مطلب