شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

لوازم جانبی بام سبز El Anchor

پوشش سبز باید به گونه ای طراحی شود که در بادهای شدید نیز استوار و بی حرکت باقی بماند . نیروی باد در نواحی مختلف بام متغیر است . در مرکز این نیرو نسبتا کم است و حتی وزن یک لایه نازک خاک برای بی حرکت ماندن کافی است ولی این نیرو در گوشه ها و اطراف بیشترین مقدار را دارد به گونه ای که حتی ممکن است نیاز به سنگ های بزرگ و یا جدول های بتنی باشد تا باد پوشش را حرکت ندهد.

هر چه ارتفاع ساختمان بیشتر باشد، خطر تکان دادن باد بیشتر می‌شود. اگرEL Ancher قبل از عایق رطوبتی اجرا شده باشد و یا به وسیله روشهای مکانیکی ثابت شده باشد، هیچ مشکلی برای درخت به وجود نمی آید و همچنین خود وزن پوشش به ثابت ماندن درخت کمک می کند.