شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

زهکش El Drain OS 26 uk

تابلوی حفاظت و زهکشی FKD 25 plus در زیر سطوح و مسیرهای ترافیکی نصب شده است. همچنین برای سقف های وارونه مناسب است.


مشخصات فنی

مواد HDPEبازیافت شده
ضخامت اسمی تقریباً 27 mm
دستور زبان تقریباً 2,500 g/m2
حداکثر مقاومت فشاری پر شده است تقریباً 460 kN/m²
ظرفیت تخلیه آب 1.33 l/(m*s) (at 2 % roof pitch)


مشخصات فنی محصول