ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

خاک El Soil OS 650

مشخصات محصول

لایه کشت باید یک ساختار پایدار برای لنگرگاه سیستم ریشه گیاهان ایجاد کند و در عین حال تا حد امکان سبک باشد تا از افزودن بارهای اضافی به ساختار بام جلوگیری کند. همچنین این لایه باید نسبت به آب نفوذپذیر باشد، آب را نگه دارد، در برابر فاسد شدن مقاوم باشد، مواد مغذی مورد نیاز گیاه را تامین کند و خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و زیستی بسیاری را که برای پشتیبانی و نگهداری گیاهان لازم است، دارا باشد.

به طور کلی خاک طبیعی به دلیل وزن بالا، کیفیت پایین و تمایل به فشردگی در زمان برداشت و انتقال به محل دیگری مانند بام، نباید برای بام سبز استفاده شود.


خصوصیات

خاک بام سبز بایستی یک مخلوط دقیق از اجزای ارگانیک و معدنی با ابعاد و ترکیبات مختلف باشد. این مخلوط علاوه بر سبک بودن باید این خاصیت به ظاهر متناقض را داشته باشد که بتواند آب را نگه دارد و در عین حال اجازه دسترسی به آب را به زهکش بدهد. یک مخلوط معمولی مناسب بام سبز مرکب از ۳.۱ ماسه، ۳.۱ سنگ های متخلل، و ۳.۱ گیاه خاک مصنوعی (ترکیبی از چوب پوسیده و کود نباتی ) است.

در کل اجزا ارگانیک و غیرارگانیک تشکیل دهنده خاک محیط کشت، باید حداقل ۵۰ ٪ ترکیب این محیط را تشکیل دهند. باقیمانده شامل فضاهای خالی است که کانال هایی را برای تسهیل حرکت آب و هوا ایجاد می کنند.


مشخصات فنی محصول

دسته: