ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
20 دسامبر 2021
روف گاردن پروژه مجتمع تجاری، تفریحی و اداری ایران مال

روف گاردن، محوطه سازی و باغ های پروژه بازار بزرگ ایران مال

شرکت ال گرین مفتخر است به عنوان تامین کننده متریال و اجرای لنداسکیپ و روف گاردن در این پروژه فعالیت کرده است. این پروژه دارای کاربری تفریحی است. کارفرمای این پروژه بانک آینده بوده که طراحی آن توسط شرکت مهندسین مشاور آمود راه و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 1400 متر مربع می باشد که در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز نیمه متمرکز می باشد.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق

روف گاردن هتل 4 ستاره میثاق

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه هتل 4 ستاره میثاق

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن نسیم کامرانیه تهران

روف گاردن پروژه نسیم کامرانیه تهران

این پروژه در شهر تهران و منطقه کامرانیه واقع شده است که دارای کاربری مسکونی است. کارفرمای این پروژه آقای مهندس همتی بوده که طراحی آن توسط مهندس سلیمی و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن نسترن کامرانیه تهران

روف گاردن پروژه نسترن کامرانیه تهران

این پروژه در شهر تهران و منطقه کامرانیه واقع شده است که دارای کاربری مسکونی است. کارفرمای این پروژه مجموعه Next Office بوده که طراحی آن توسط دکتر تغابنی و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 850 متر مربع می باشد که در سال 1400 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز متمرکز می باشد.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن مینارزیدنس کیش

روف گاردن پروژه مینارزیدنس کیش

این پروژه در شهر کیش واقع شده است که دارای کاربری مسکونی است. کارفرمای این پروژه آقای شهرابی بوده که طراحی آن توسط مهندس رضا طاهری و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 600 متر مربع می باشد که در سال 1399 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز نیمه متمرکز می باشد.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن ماهور 2 نیاوران تهران

روف گاردن پروژه ماهور 2 نیاوران تهران

این پروژه در شهر تهران و منطقه نیاوران واقع شده است که دارای کاربری مسکونی است. کارفرمای این پروژه مهندس شیشه بری بوده که طراحی آن توسط مهندس حامد بدری احمدی و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن سپهر مهرشهر کرج

روف گاردن پروژه سپهر مهرشهر کرج

این پروژه در شهر کرج و منطقه مهرشهر واقع شده است که دارای کاربری اداری و تجاری است. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس اژدری بوده که طراحی آن توسط مهندس هومن بالازاده و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن رنجبر عظیمیه کرج

روف گاردن پروژه رنجبر کرج

این پروژه در شهر کرج و منطقه عظیمیه واقع شده است که دارای کاربری مسکونی است. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس رنجبر بوده که طراحی آن توسط مهندس هومن بالازاده و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 180 متر مربع می باشد که در سال 1398 تا 1399 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز متمرکز و نیمه متمرکز می باشد.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج

روف گاردن باغ رضوانیه کمال شهر کرج

این پروژه در شهر کرج و منطقه کمال شهر واقع شده است که دارای کاربری ویلایی است. کارفرمای این پروژه جناب آقای شعبانی بوده که طراحی و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است.

ادامه مطلب


15 آگوست 2021
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه دهکده سلامت صبا قم

روف گاردن دهکده سلامت صبا قم

این پروژه در شهر قم و منطقه دستجرد واقع شده است که دارای کاربری هتل، مجتمع اقامتی و تفریحی است. کارفرمای این پروژه جناب آقای دکتر بابایی بوده که طراحی آن توسط گروه مهندسین مشاور محمودی و همکاران و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است.

ادامه مطلب