بام سبز عمیق و گیاهان مناسب آن

بام سبز عمیق و گیاهان مناسب آن

در بام سبز عمیق چه گیاهانی مناسب هستند؟

در بام سبز عمیق چون بستر کشت ما بیشتر است، می توانیم از گیاهان و گونه های متنوع گیاهی استفاده کنیم. چرا که دست ما باز است و می توانیم از درخت و درختچه استفاده کنیم ولی باید به رشد طولی و عرضی آنها توجه کنیم.

حتی ممکن است نیاز به هرس داشته باشند، معمولاً وقتی از درخت و درختچه استفاده می کنیم، آنها را در گلدان و جعبه کشت می کنیم و بعد به بام منتقل می کنیم. این گلدان ها یا پلاستیکی یا فلزی یا چوبی هستند که اصطلاحاً به آنها فلاورباکس می گوییم.

انتخاب گیاه در بام سبز فشرده یا بام سبز عمیق آسانتر است. چون دست ما بازتر و محدودیت های ما کمتر است.

بام سبز کم عمق و گیاهان مناسب آن

بام سبز کم عمق و گیاهان مناسب آن

انتخاب گیاه برای بام سبز کم عمق و یا گسترده بسیار سخت است. چرا که به دلیل عمق کم با محدودیت مواجه هستیم. چرا که تنوع گیاهان قابل کشت بسیار کم است.

چون عمق بستر کشت بین 5 تا 15 سانتی متر بیشتر نیست. توی این عمق نمی توانیم هر گیاهی را بکاریم مثلا نمی توانیم درخت بکاریم و باید از گیاهان مناسب برای عمق 5 تا 15 سانتی متر استفاده کنیم.

ما در بام سبز کم عمق، آبیاری نداریم که همان سال اول است و بعد از اینکه گیاه در خاک مستقر شد دیگر آبیاری نداریم. پس گیاهی را انتخاب می کنیم که نسبت به گرما، خشکی و وزرش باد مقاوم باشد.

البته اگر با خشکسالی هم مواجه شویم، ممکن است آبیاری هم داشته باشیم. گیاهانی که در بام سبز گسترده استفاده می شوند، باید رشد افقی داشته باشند و مانند درخت و درختچه رشد عمودی نداشته باشند وبیشتر گیاهان مورد استفاده، گیاهان پوششی هستند که استفاده می شوند.

به دلیل عدم آبیاری باید از گیاهانی استفاده کنیم که نیاز به کود ندارند، چون کوددهی در این نوع بام، با مشکل مواجه می شود و گیاهانی که نیاز به مواد مغذی ندارند باید استفاده شوند. در این نوع بام بیشتر از گیاهان افشان استفاده می شود و عمقی ندارند.

جدول شرایط کاشت گیاهان مختلف در پشت بام و بالکن

همانطور که اشاره کردیم، یک سری جداول وجود دارد که می توانیم گیاهان را از حیث رنگ غالب برگ های آن، آبیاری و نور مورد بررسی قرار دهیم که این گیاهان رشد عمودی دارند و بسته به نوع اقلیم آب و هوایی و منطقه کاشت گیاه انتخاب می شوند که حتی می توانیم از گیاهان محلی مناسب آن منطقه استفاده کنیم.

در زیر به بررسی گیاهان مورد نظر می پردازیم:

جدول شرایط کاشت گیاهان مختلف در پشت بام و بالکن

کاج تهران: رنگ غالب برگ های آن سبز تیره و نیاز آبیاری آن کم و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

کاج مشهد: رنگ غالب برگ های آن سبز رنگ و نیاز آبیاری آن کم و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

سرو ناز: رنگ غالب برگ های آن سبز تیره و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

نارون: رنگ غالب برگ های آن سبز و نیاز به آبیاری کم ونیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

اقاقیا: رنگ غالب برگ های آن سبز روشن و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

چنار: رنگ غالب برگ های آن سبز روشن و نیاز آبیاری آن زیاد و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب جهت نوردهی دارد.

میخک هندی: رنگ غالب برگ های آن سبز آبی بوده و نیاز آبیاری آن زیاد و به نیم سایه برای نوردهی دارد.

افرا: رنگ غالب برگ های سبز و قرمز بوده و نیاز آبیاری آن متوسط و به نیم سایه جهت نوردهی نیاز دارد.

جدول شرایط کاشت گیاهان مختلف در پشت بام و بالکن

سپیدار: رنگ غالب برگ های آن سبز و سفید بوده و نیاز آبیاری آن متوسط و به آفتاب کامل و سایه آفتاب جهت نوردهی نیاز دارد.

صنوبر: رنگ غالب برگ های آن سبز و سفید بوده و نیاز آبیاری آن زیاد و به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی نیازمند است.

زبان گنجشک: رنگ غالب برگ های آن سبز و تیره بوده و نیاز آبیاری آن کم و به آفتاب کامل و سایه آفتاب برای نورددهی نیازمند است.

بلوط: رنگ غالب برگ های آن سبز تیره بوده و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

لیلکی: رنگ غالب برگ های آن سبز و بنفش بوده و نیاز به آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

یاس هلندی: رنگ غالب برگ های آن سبز تیره بوده و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به نیم سایه برای نوردهی دارد.

نوئل نقره ای: رنگ غالب برگ های آن سبز و آبی بوده و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به نیم سایه و سایه برای نوردهی دارد.

نراد: رنگ غالب برگ های آن سبز و نیاز آبیاری آن زیاد و نیاز به آفتاب کامل و سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

جدول شرایط کاشت گیاهان مختلف در پشت بام و بالکن

بید مجنون: رنگ غالب برگ های آن سبز روشن است و نیاز آبیاری آن زیاد و نیاز به آفتاب کامل و سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

پیچ امین الدوله: رنگ غالب برگ های آن سبز روشن و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل و سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

موچسب: رنگ غالب برگ های آن سبز روشن یا سبز تیره می باشد و نیاز به آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

پاپیتال: رنگ غالب برگ های آن سبز و نیاز آبیاری آن متوسط و به نیم سایه برای نوردهی نیاز دارد.

ناز فرانسوی:  رنگ غالب برگ های آن سبز و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

لیزوماکیا: رنگ غالب برگ های آن سبز روشن و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

شیرخشت: رنگ غالب برگ های آن سبز و نیاز آبیاری آن متوسط و نیاز به آفتاب کامل یا سایه آفتاب برای نوردهی دارد.

مهار درختان بام سبز

مهار درختان

با توجه به اینکه ما در بام سبز عمیق می توانیم درخت و درختچه کشت کنیم، برای مهار درخت و درختچه یک سری شرایط و ابزار داریم که مهم هستند. مثلا ابعاد و اندازه های ایجاد مهار و لنگر تضمین کننده پایداری درخت و درختچه هستند. مثلاً اگر از سیم و طناب برای مهار استفاده کنیم، باید آنها را محکم ببندیم و باید دقت کنیم که وقتی از ابزار برای مهار استفاده می کنیم، اینها باری را به پشت بام منتقل می کنند و باید ببینیم که این بام ظرفیت مهار درختان را دارد؟

همچنین باید دقت کنیم که آسیبی به عایق رطوبتی و حرارتی سقف وارد نشود و ظرفیت مجاز تحمل بار پشت بام را در نظر بگیریم.

معمولاً فریم هایی که برای مهار درختان وجود دارد، فریم های آهنی مربعی یا مثلثی هستند که جنس آنها از فریم های آهنی است که آنها را با ضد زنگ، رنگ می کنند که زنگ نزند و موجب زشت شدن بام سبز نشود.