ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
ساخت روف گاردن پروژه رنجبر
اجرای بام سبز
طراحی روف گاردن
اجرای روف گاردن
طراحی بام
طراحی پشت بام
طراحی بام سبز
طراحی بام سبز
روف گاردن چیست
ساخت باغچه در پشت بام
طراحی پشت بام

اطلاعات پروژه


پروژه رنجبر
موقعیت: کرج - عظیمیه
کاربری پروژه: مسکونی
کارفرما: مهندس رنجبر
طراح: مهندس هومن بالازاده
تامین متریال و اجرا: Elgreen
بخشی از پوشش گیاهی توسط کارفرما
متراژ: 180 مترمربع
سال: 1398-1399

توضیحات:
نوع بام سبز: بام سبز متمرکز و نیمه متمرکز
لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 400
5- El Root OS 05
6- El Tex OS 400
7- El Drain OS 36
8- El Port OS 32
9- El Soil OS 650