ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
روف گاردن و بام سبز پروژه دانیال
اجرای بام سبز
طراحی روف گاردن
اجرای روف گاردن
طراحی بام
بام سبز چیست


اطلاعات پروژه


پروژه مسکونی دانیال
موقعیت: قم - دانیال
کاربری پروژه: مسکونی
کارفرما: خانم منتظری
طراح: Elgreen
تامین متریال و اجرا: Elgreen
متراژ: 170 مترمربع
سال: 1398-1399

توضیحات:
نوع بام سبز: بام سبز نیمه متمرکز
لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- El Tex OS 400
2- El Root OS 05
3- El Tex OS 400
4- El Drain OS 36
5- El Port OS 27
6- El Soil OS 650