ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
روف گاردن و بام سبز پروژه الف
اجرای بام سبز
طراحی روف گاردن
اجرای روف گاردن
طراحی بام
روف گاردن

اطلاعات پروژه


پروژه الف
موقعیت : لرستان - الشتر
کاربری پروژه: مسکونی
کارفرما: دکتر حسنوند
طراح: Elgreen
تامین متریال و اجرا : Elgreen
متراژ: 30 مترمربع
سال: 1397

توضیحات:
نوع بام سبز: بام سبز نیمه متمرکز
لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 400
5- El Root OS-ECB plan 1015
6- El Tex OS 400
7- El Drain OS 36
8- El Port OS 27
9- El Soil OS 450