شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
Project 022 001 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 001 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 002 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 003 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 004 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 005 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 006 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 007 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 008 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 009 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 022 010 باغ رضوانیه روف گاردن ال گرین ElGreen

اطلاعات پروژه


پروژه باغ رضوانیه
موقعیت: کرج - کمال شهر
کاربری پروژه: ویلایی
کارفرما: آقای شعبانی
طراح: Elgreen
تامین متریال و اجرا : Elgreen
متراژ: 12000 مترمربع
سال: 1398

توضیحات:
پروژه باغ رضوانیه
موقعیت: کرج - کمال شهر
کاربری پروژه: ویلایی
کارفرما: آقای شعبانی
طراح: Elgreen
تامین متریال و اجرا : Elgreen
متراژ: 12000 مترمربع
سال: 1398