ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

اطلاعات پروژه


پروژه سپهر
موقعیت: کرج - مهرشهر
کاربری پروژه: اداری - تجاری
کارفرما: مهندس اژدری
طراح: مهندس هومن بالازاده
تامین متریال و اجرا : Elgreen
متراژ: 160 مترمربع
سال: 1398

توضیحات:
نوع بام سبز: بام سبز نیمه متمرکز
لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 500
5- El Root OS-05
6- El Tex OS 500
7- El Drain OS 25 uk
8- El Port OS 32
9- El Soil OS 550
– یک سال نگهداری