شرکت طراحی و اجرای روف گاردن در ایران و تهران
ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00
Project 030 008 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 002 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 005 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 007 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 008 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 009 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 011 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 014 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 022 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 024 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen
Project 030 025 بازار بزرگ ایران مال روف گاردن ال گرین ElGreen

اطلاعات پروژه


پروژه ایران مال
موقعیت: تهران
کاربری پروژه: تجاری - تفریحی
کارفرما: بانک آینده
طراح: مهندسین مشاور آمود راه
تامین متریال و اجرا : Elgreen
متراژ: 41000 مترمربع
سال: 1397

توضیحات:
نوع بام سبز: بام سبز نیمه متمرکز
لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- El Tex OS 500
2- El Root OS-FPO 3020
3- El Tex OS 700
4- El Port OS 27
5- El Soil OS 650