ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

سلیمان اکبریان

مدرک تحصیلی: مهندس معماری

سمت: مدیرعامل

ایمیل: akbarian@elgreen.ir

امیر بابائی

     

مدرک تحصیلی: مهندس معماری

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر امور اجرایی

ایمیل: babaei@elgreen.ir

خانم بابائی

مدرک تحصیلی: مهندس شیمی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر بخش تحقیق و توسعه

ایمیل: babaei@elgreen.ir

سید امیر سیدی

مدرک تحصیلی: مهندس خاک و نباتات

سمت: مدیر بخش بستر کاشت

ایمیل: seyedi@elgreen.ir

علی فالیزکاران یزدی

مدرک تحصیلی: مهندس گیاه پزشکی

سمت: مدیر بخش پوشش گیاهی

ایمیل: yazdi@elgreen.ir

خانم ابراهیمی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

سمت: مدیر بخش فروش

ایمیل: ebrahimi@elgreen.ir

خانم انصاف جو

مدرک تحصیلی: لیسانس آمار

سمت: مدیر بخش مالی

ایمیل: ensafjou@elgreen.ir

هادی قنبری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس نرم افزار

سمت: مدیر بخش دیجیتال مارکتینگ

طراحی و برنامه نویسی سایت و سئو

ایمیل: alphabetit@gmail.ir

تلفن همراه: 09192949076