نقش مدیریت‌ فعالیت‌ ها‌ در کاهش آلودگی

مدیریت‌ فعالیت‌ها از جمله کود دادن و آبیاری می‌تواند در ذخیره انرژی و تجزیه کربن تأثیر داشته باشد. به هر حال تجزیه کربن توسط‌ گیاهان‌ و لایه‌های‌ آنها تنها بخشی از معادله می‌باشد. میزان کاهش‌ دی‌اکسید‌ کربن گیاهان به نوع گیاه و توانایی آنها در جذب دی اکسید کربن و نوع عایق‌بندی ساختمان‌ها مربوط می‌باشد. در ایالت‌ متحده‌ آمریکا‌، ساختمان‌ها 38 درصد گازهای گلخانه‌ای از جمله دی‌اکسید کربن را‌ در شهر تولید می‌شود.

امروزه توجه بیشتری به گیاهان به عنوان چاره‌ای بر آلودگی‌ هوا‌ در شهرها، معطوف شده است‌، چرا‌ که گیاهان‌ طی‌ فرآیند‌ فتوسنتز کربن با جذب دی‌اکسید کربن‌ و تبدیل‌ آن به اکسیژن بطور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب می‌کنند. همچنین‌ طی‌ فرایند فتوسنتز، برگ درختان سایر مواد‌ شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن‌، آمونیم‌ تولید شده در هوا، بخشی‌ از‌ دی اکسید گوگرد و ازن که مولد قسمتی از مشکلات مه آلودگی و اثرات گلخانه‌ای‌ هستند‌ را از محیط خارج می‌کند‌. برگ‌ درختان‌ با جذب و حفظ‌ گرد‌ و غبار و سایر ذرات معلق‌ هوا‌ تا زمان شست‌وشو و بارندگی مقدار گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را تا 75‌ درصد‌ کاهش داده و تأثیر به‌سزایی بر بهبود‌ کیفیت‌ هوا دارد‌.

شرایط‌ بد‌ آب و هوایی که در‌ مناطق شهری بسیار معمول است، با افزایش تعداد درختان در فضای شهرها که به صورت‌ تصفیه‌کننده‌های‌ طبیعی هوا عمل می‌کنند، بهبود خواهد‌ یافت‌. گیاهان‌ به‌ کمک‌ فرآیندهای طبیعی مانند‌ فتوسنتز‌ و تنفس و تعرق هوا را تصفیه و خنک کرده و به فضای اطراف بر می‌گردانند.

میزان توانایی درختان در‌ جذب‌ کربن‌ به ابعاد درخت، سن، سلامتی و تاج پوشش‌ آن‌ بستگی‌ دارد‌ و به‌ طور‌ متوسط درختان بزرگ می‌توانند 2 تا 3 درصد میزان کربن هوا را کاهش دهند. یک درخت راش 80 فوتی می‌تواند روزانه دی‌اکسید کربنی را که معادل دی اکسید کربن‌ ایجاد شده توسط دو خانواده دو نفره است حذف کند.

درختان همچنین به طور غیرمستقیم، از طریق ذخیره انرژی بر کیفیت هوا تأثیر می‌گذارند. درختانی که به منظور ایجاد سایه‌ بر‌ منازل کاشته شده‌اند، می‌توانند 10 تا 15 درصد در هزینه خنک کردن و 4 تا 22 درصد در هزینه‌های تأمین گرما از طریق مانع شدن در برابر جریان‌های باد مؤثر واقع‌ شوند‌ که البته مقدار این صرفه‌جویی با توجه به نوع درخت، محل کاشت و فضاسازی متغیر خواهد بود.

اگرچه بشر امروزه به تکنولوژی‌های مختلفی دست‌ یافته‌ است، ولی به نظر می‌رسد‌ برگ‌ درختان و گیاهان می‌توانند بهترین وسیله جهت بهبود کیفیت هوای محیط زیست بشری باشد. این جانداران قادرند گازها و ذرات آلاینده را از هوا خارج کرده‌، مصرف‌ انرژی را کاهش داده‌، باعث‌ کاهش دمای جو زمین شده و جوامع را در جهت زندگی هر چه مطلوب‌تر یاری کنند.

گرمایش زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده‌ است‌. طی 100 سال گذشته، کره زمین به طور غیرطبیعی حدود 41/0 درجه ‌ ‌سانتی‌گراد گرم‌تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده است. برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی‌ قرن‌ بیستم، گرم‌ترین‌ سال‌های 400 سال اخیر بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که 10 مورد از گرم‌ترین سال‌های‌ جهان تنها از سال 1990 تا سال 2007 به ثبت رسیده‌ است‌ که‌ این میزان در 150 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

به نظر می‌رسد فعالیت‌های صنعتی در ایجاد این ‌‌مشکل‌ بسیار مؤثر است و به گرم شدن زمین کمک می‌کند. برخی از دانشمندان معتقدند‌ که‌ افزایش‌ گازهای گلخانه‌ایی عامل اصلی این افزایش دما نیست بلکه افزایش انرژی تابیده شده از خورشید‌ عامل اصلی است؛ اما بیشتر کارشناسان هواشناسی تأثیر این عامل را در روند‌ افزایش دمای عمومی کره‌ زمین‌ بسیار ناچیز می‌دانند.

کاهش ضایعات سقف سازی در لندفیل‌ها

طول عمر مکانیکی سقف معمولی حدود 20 سال است با تخمین اینکه این سقف باید با مواد جدید جایگزین و مواد غیرقابل مصرف‌ آن به محلی برای دفن منتقل شود که هم اشغال کننده فضا هستند و هم آلودگی شیرابه‌ها را تشدید می‌کنند و هم هزینه‌های حمل و نقل آن را باید در نظر داشت. از طرف‌ دیگر‌ عمر بام های سبز را می‌تواند به حداقل 45 سال تخمین زد که در قیاس عددی نسبتاً بزرگتر از بام‌های معمولی است. این برآورد براساس شواهد تجربی‌ برای‌ بام های سبز مدرن نسبتاً جدید است.

کیفیت فاضلاب روان آب ها

حجم رواناب به طور کلی بسته به نوع سیستم بام سبز دارد ترکیب بستر و عمق، شیب سقف، گونه‌های گیاهی‌، موجود‌ رطوبت‌ بستر، و شدت و طول مدت بارش دارد که منجر به حفظ آب در بستر و نهایت تبخیر و ورود آن به جو خواهد شد‌. علاوه‌ بر‌ این با اسفنجی عمل کردن و تأخیر در رسیدن آن به اشباع‌ تخلیه‌ آن به طول می‌انجامد و کیفیت رواناب بهتر خواهد شد. از آنجا که انتشار‌ رواناب‌ با‌ وجود بام‌های سبز به تعویق می‌افتد، از این طریق به حفظ و کاهش فرسایش سیستم‌ فاضلاب‌های‌ سطحی شهری کمک کرده و از پر و خالی شدن ناگهانی آن جلوگیری می‌شود.

کاهش آلودگی صوتی

سر و صدا‌ اضافی‌ است نه تنها آزار دهنده‌ است‌، بلکه‌ می‌تواند به مشکلات‌ بهداشتی‌ مانند اختلال شنوایی، فشار‌ خون‌ بالا و بیماری ایسکمیک قبلب، اختلال خواب و کاهش عملکرد دانش‌آموزان در مدرسه منجر شود. در‌ مناطق‌ شهری مشکل‌ سر‌ و صدای‌ فضاهای شلوغ و نزدیکی با‌ مناطق مسکونی همواره وجود دارد مثل فرودگاه‌ها و مناطق صنعتی.

بام های سبز و سطوح سبز با‌ وجود‌ گیاهان سبز و بستر آن نقطه امیدی‌ در‌ کاهش‌ اثرات‌ این‌ منابع آلودگی هستند‌ و در‌ مقیاس بیشتری سر و صدا را نسبت به سطوح بدون پوشش جذب می‌کنند بام‌های سبز که ضخامت‌ لایه خاک آنها 12 سانتی‌متر باشد نفوذ صدا را تا 42 دسی‌بل کاهش می‌دهد و بام سبزی که ضخامت الیه خاک آن 20 سانتی‌متر باشد نفوذ صدا را تا 46 دسی‌بال‌ کاهش‌ می‌دهد افزایش عمق بستر بیش از 15 تا 20 سانتی‌متر هیچ سود بیشتری را فراهم نمی‌کند. امواج صوتی در بام های سبز سبز بیشتر در فرکانس‌ های‌ محدوده 500-1000 هرتز صادر می‌شود اما به هر صورت این لایه‌های خاک به عنوان رساناهای صوتی نرم صدا شناخته می‌شوند. خاک برای‌ جذب‌ فرکانس‌های پائین‌تر صدا و گیاهان به‌ جذب‌ فرکانس های بالاتر تمایل دارند لایه‌های خاک، هوا و پوشش گیاهی که در بام های سبز استفاده شده‌اند، منفذدار بوده، بنابراین اجازه می‌دهند که صدا‌ داخل‌ محیط های رشد شود‌ به‌ دلیل فعل و انفعالات زیادی که بین ذرات لایه‌ها و صوت صورت می‌گیرد از شدت صدا کاسته و موجب جذب، انعکاس و انتشار امواج صوتی می‌شوند. بام‌های سبز، عایق‌بندی صدا در سیستم بام را‌ افزایش‌ می‌دهند. البته این تأثیر در بام های سبز گسترده که کم‌عمق هستند و لایه نازکی از خاک دارند و بام های سبز مانند که خاک های عمیق‌تری دارند، متفاوت است. کیفیت عملکرد‌ عایق‌ صوتی به‌ نوع سیستم به کار رفته و همچنین به ضخامت لایه بستگی دارد.

مطالب مرتبط

مزایا و معایب روف گاردن

مزیت های اجرای بام سبز یا روف گاردن

مزایای بام سبز در کاهش آلودگی محیط های شهری