ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

ژئوسل

 

این محصول توسط تزریق مواد پلی اتیلن و بدون جوشکاری ساخته می‌شوند. این ساختار مثل یک آکاردئون باز می‌شود. بنابراین می‌تواند حداقل فضا را در حمل و نقل و نگهداری اشغال نماید. در هنگام نصب این محصول باز می شود. هنگامی که این لایه تا آخرین حد ممکن کشیده و با خاک یا بتن پر شود، ردیف هایی از سلول‌های بیضی شکل منظم و متصل به یکدیگر را پدید می‌آورد.(قطر هر سلول بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر است )

 

انواع محصول

 

سیستم شبکه‌ای نگهداری خاک روش جدیدی جهت پایداری خاک، کنترل فرسایش و رفع مشکلات نگهداری خاک است .
سیستم شبکه‌ای نگهداری خاک روش جدیدی جهت پایداری خاک، کنترل فرسایش و رفع مشکلات نگهداری خاک است .
سیستم شبکه‌ای نگهداری خاک روش جدیدی جهت پایداری خاک، کنترل فرسایش و رفع مشکلات نگهداری خاک است .
سیستم شبکه‌ای نگهداری خاک روش جدیدی جهت پایداری خاک، کنترل فرسایش و رفع مشکلات نگهداری خاک است .