ایران، تهران
شنبه - جمعه: 08:00 - 17:00

ضد ریشه

 

 

انواع محصول

 

این لایه از یک ورق ممبران LDPE (پلی اتیلن با تراکم پایین )تشکیل شده که عملکرد اصلی آن در بام سبز جلوگیری از نفوذ ریشه گیاهان به لایه های زیرین می باشد. …
این لایه از یک ورقه نرم مسلح ضد آب FPO تشکیل شده است که بر روی انواع فونداسیون، بام، بالکن، تراس و بام سبز قابل استفاده است. کیفیت این ورقه مورد تایید FLL است. …
این لایه از یک ورقه نرم مسلح ضد آب FPO تشکیل شده است که بر روی انواع فونداسیون، بام، بالکن، تراس و بام سبز قابل استفاده است. کیفیت این ورقه مورد تایید FLL است. …
این لایه از یک ورقه نرم مسلح ضد آب FPO تشکیل شده است که بر روی انواع فونداسیون، بام، بالکن، تراس و بام سبز قابل استفاده است. کیفیت این ورقه مورد تایید FLL است. …