این پروژه در شهر قم و منطقه سالاریه واقع شده است که دارای کاربری درمانی است. کارفرمای این پروژه جناب آقای دکتر جنابان بوده که طراحی آن توسط مهندس بابائی و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 110 متر مربع می باشد که در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز متمرکز می باشد.
همچنین این پروژه دارای یک سال نگهداری و 5 سال گارانتی شرکت ال گرین می باشد. شرکت ال گرین در تمامی مراحل اجرای بام سبز و روف گاردن با استفاده از بهترین متخصصین و معماران این حوزه، این اثر هنری را طراحی و اجرا و تامین متریال کرده است.

اطلاعات بیشتر از پروژه

ویدئوهای پروژه

عکس های پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن کلینیک چشم پزشکی دکتر جنابان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن کلینیک چشم پزشکی دکتر جنابان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن کلینیک چشم پزشکی دکتر جنابان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن کلینیک چشم پزشکی دکتر جنابان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن کلینیک چشم پزشکی دکتر جنابان