پروژه روف گاردن پنجره خانه در منطقه وکیل آباد مشهد واقع شده است که کاربری پروژه از نوع مسکونی می باشد. کارفرمای این پروژه دکتر خدیوی بوده که توسط مهندس افشین خسرویان طراحی شده است. این پروژه در متراژ 110 متر مربع طراحی و اجرا شده است. تامین متریال این پروژه توسط شرکت ال گرین انجام شده که توسط جناب آقای مهندس یزدی نماینده شرکت ال گرین در مشهد پیاده سازی شده است. سال ساخت این پروژه 1397 می باشد. نوع بام سبز این پروژه، نیمه متمرکز می باشد.
همچنین این پروژه دارای یک سال نگهداری و 5 سال گارانتی شرکت ال گرین می باشد. شرکت ال گرین در تمامی مراحل اجرای بام سبز و روف گاردن با استفاده از بهترین متخصصین و معماران این حوزه، این اثر هنری را طراحی و اجرا و تامین متریال کرده است.

لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 400
5- El Root OS-FPO 3020
6- El Tex OS 400
7- El Drain OS 36
8- El Port OS 27
9- El Soil OS 550
10- Original Gardena System

اطلاعات بیشتر از پروژه

عکس های پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن پنجره خانه مشهد
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن پنجره خانه مشهد
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن پنجره خانه مشهد
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن پنجره خانه مشهد
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن پنجره خانه مشهد