این پروژه در شهر قم و منطقه صفاییه واقع شده است که دارای کاربری آموزشی است. کارفرمای این پروژه مدیریت موسسه بوده که طراحی آن توسط مهندس نبوی انجام شده و تامین متریال و اجرا توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 1200 متر مربع می باشد که در سال 1393 طراحی و اجرا شده است.
همچنین این پروژه دارای یک سال نگهداری و 5 سال گارانتی شرکت ال گرین می باشد. شرکت ال گرین در تمامی مراحل اجرای بام سبز و روف گاردن با استفاده از بهترین متخصصین و معماران این حوزه، این اثر هنری را طراحی و اجرا شده است.

اطلاعات بیشتر از پروژه

ویدئوی پروژه

عکس های پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن موسسه آموزش عالی ولیعصر قم
بام سبز و روف گاردن قم