این پروژه در شهر تهران و منطقه نیاوران واقع شده است که دارای کاربری مسکونی است. کارفرمای این پروژه مهندس شیشه بری بوده که طراحی آن توسط مهندس حامد بدری احمدی و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 300 متر مربع می باشد که در سال 1400 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز گسترده می باشد.
همچنین این پروژه دارای یک سال نگهداری و 5 سال گارانتی شرکت ال گرین می باشد. شرکت ال گرین در تمامی مراحل اجرای بام سبز و روف گاردن با استفاده از بهترین متخصصین و معماران این حوزه، این اثر هنری را طراحی و اجرا و تامین متریال کرده است.

لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 500
5- El Root OS-FPO3012
6- El Tex OS 500
7- El Drain OS 36
8- El Port OS 27
9- El Soil OS 550
10- Original Gardena System

اطلاعات بیشتر از پروژه

عکس های پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن ماهور 2 نیاوران تهران
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن ماهور 2 نیاوران تهران
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن ماهور 2 نیاوران تهران
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن ماهور 2 نیاوران تهران
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن ماهور 2 نیاوران تهران