این پروژه در شهر کرج و منطقه مهرشهر واقع شده است که دارای کاربری اداری و تجاری است. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس اژدری بوده که طراحی آن توسط مهندس هومن بالازاده و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 160 متر مربع می باشد که در سال 1398 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز نیمه متمرکز می باشد.
همچنین این پروژه دارای یک سال نگهداری و 5 سال گارانتی شرکت ال گرین می باشد. شرکت ال گرین در تمامی مراحل اجرای بام سبز و روف گاردن با استفاده از بهترین متخصصین و معماران این حوزه، این اثر هنری را طراحی و اجرا شده است.

لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- EL Astar OS 200 (pu-Astar)
2- El Proof OS 01 (purready)
3- El Proof OSW 45 (Filter water proof)
4- El Tex OS 500
5- El Root OS-05
6- El Tex OS 500
7- El Drain OS 25 uk
8- El Port OS 32
9- El Soil OS 550

اطلاعات بیشتر از پروژه

عکس های پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن سپهر مهرشهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن سپهر مهرشهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن سپهر مهرشهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن سپهر مهرشهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن سپهر مهرشهر کرج