این پروژه در شهر کرمان واقع شده است که دارای کاربری مسکونی است. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس منصوری بوده که طراحی آن توسط گروه منظر دریانیل و تامین متریال توسط شرکت ال گرین و گروه منظر دریانیل انجام شده است. متراژ این پروژه 350 متر مربع می باشد که در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. نوع بام سبز این پروژه از نوع بام سبز نیمه متمرکز می باشد.
همچنین این پروژه دارای یک سال نگهداری و 5 سال گارانتی شرکت ال گرین می باشد. شرکت ال گرین در تمامی مراحل اجرای بام سبز و روف گاردن با استفاده از بهترین متخصصین و معماران این حوزه، این اثر هنری را طراحی و اجرا و تامین متریال کرده است.

لایه های استفاده شده در این پروژه عبارتند از:
1- El Tex OS 400
2- El Root OS-FPO 3020
3- El Tex OS 400
4- El Drain OS 36
5- El Port OS 27
6- El Soil OS 650

اطلاعات بیشتر از پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن آیدا کرمان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن آیدا کرمان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن آیدا کرمان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن آیدا کرمان
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه روف گاردن آیدا کرمان