این پروژه در شهر کرج و منطقه کمال شهر واقع شده است که دارای کاربری ویلایی است. کارفرمای این پروژه جناب آقای شعبانی بوده که طراحی و تامین متریال و اجرای آن توسط شرکت ال گرین انجام شده است. متراژ این پروژه 12000 متر مربع می باشد که در سال 1398 طراحی و اجرا شده است.
همچنین این پروژه دارای یک سال نگهداری و 5 سال گارانتی شرکت ال گرین می باشد. شرکت ال گرین در تمامی مراحل اجرای بام سبز و روف گاردن با استفاده از بهترین متخصصین و معماران این حوزه، این اثر هنری را طراحی و اجرا و تامین متریال کرده است.

اطلاعات بیشتر از پروژه

 

عکس های پروژه

مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج
مراحل اجرای بام سبز و عکس های پروژه باغ رضوانیه کمال شهر کرج