در ادامه یک سری مطالب را در مورد بستر کشت گیاه ارائه می دهیم. محیط کشت وظیفه رشد گیاه را بر عهده دارد و تغذیه به بستر کشت یا محیط کتشت بر می گردد. وزن محیط کشت یا خاک یا بستر کشت باید تا حد امکان وزن کمی باشد و از طرفی باید قابلیت جذب آن بالا باشد.

بستر کشت گیاه

برای تامین مواد غذایی در بام سبز از کود مایع استفاده می کنیم و با استفاده از آبیاری این کار را انجام می دهیم تا مواد مورد نیاز و مغذی به گیاه برسد. چون خاک وزن کمی دارد پس مواد مغذی کمی دارد و ما این کار را از طریق کود مایع انجام می دهیم. مواد اصلی که در بستر کشت داریم معمولا خاک رس، ماسه و خاک برگ است. اینها مواد پایه یا مواد اصلی یک محیط کشت هستند اما بسته به اینکه بخواهیم وزن آنها را کم و زیاد کنیم می توانیم یک سری مواد دیگر را به آن اضافه کنیم. به عنوان مثال می توانیم از پوکه های معدنی، پوکه های صنعتی، پرلیت، کوکوپیت، شلتوک و ورمی کمپوست به عنوان مواد اضافی به خاک یا بستر کشت ما اضافه بشوند.

دلایل افزودن مواد به بستر کشت

دلایل افزودن مواد به بستر کشت

برای تغذیه گیاه: مثلا ما از شلتوک یا پرلیت استفاده می کنیم که این مواد یک سری مواد مغذی دارند که می توانند به رشد گیاه کمک کنند.

برای کاهش وزن: چون شن و ماسه وزن زیادی دارند، ما می توانیم از مواد معدنی که وزن کمتری دارند استفاده می کنیم.

برای جذب آب بیشتر: به دلیل اینکه این مواد معدنی مثل پرلیت یا کوکوپیت دارای منافذ یا خلل و فرجی هستند که می توانند آب را در خود نگه دارند، از آنها استفاده می کنیم تا در صورت نیاز آب گیاه را تامین کنند.

تناسب ترکیب مواد بستر کشت

تناسب ترکیب مواد بستر کشت

به سه عامل بستگی دارد:

وزن مورد انتظار: در بام گسترده ما نمیتوانیم وزن بام را خیلی بالا ببریم، پس در ترکیب ما خیلی اثر دارد و ممکن است از پوکه های معدنی بیشتر استفاده کنیم.

ضخامت خاک: خاک چه مقدار می تواند ضخامت یا قطر داشته باشد. مثلا شن و ماسه ای که آب را به راحتی از خودش عبور می دهد نمی تواند برای گیاهی که در جای لجنی یا مردابی رشد می کند مناسب می باشد. هر چقدر ما بتوانیم قطر خاکی بیشتری داشته باشیم دست ما بازتر است.

نوع گیاه: نوع گیاه هم در کنار ضخامت خاک و وزن آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

این سه عامل می توانند در تناسب مواد بستر کشت تاثیر گذار باشند. اگر سطوح ما کوچک است و ما میخاهیم خاک را به بام منتقل کنیم، برای بام های کوچک می توانیم از بالابر دستی و مکانیکی استفاده کنیم، اما اگر بام بزرگ است مثل بام سبز فشرده، خاک را از طریق پمپ های پاششی به سقف منتقل می کنیم.

کاشت گیاه

کاشت گیاه

در مورد کاشت گیاه هم در بام سبز می توانیم بذر را بکاریم یا اینکه یک گیاه آماده را منتقل می کنیم که روش دوم مرسوم تر است. چون اگر بذر کاشته شود ممکن است سبز نشود یا تُنُک باشد، برای همین بیشتر گیاه منتقل می شود. حالا چه بذر گیاه را بکاریم یا خود گیاه را انتقل بدهیم، چون شرایط پشت بام با شرایط محیط کشت طبیعی متفاوت است، بنابر این در روزهای اولیه کاشت، نیاز به آبیاری و مراقبت بیشتری دارند. مخصوصا در زمینه آبیاری چه بام سبز گسترده با بام سبز فشرده باشد باید آبیاری صورت گیرد. اما در بام گسترده همان یک آبیاری را داریم اما در بام های فشرده یا نیمه فشرده ممکن است زمان های دیگری هم نیاز به آبیاری داشته باشیم.