فضای سبز نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی، بلکه به دلیل نقش مهمی که در حفظ و تعادل محیط شهری و تعدیل آلودگی هوا و همچنین کاهش تراکم و رشد روحی و جسمی و آسایش (روانی) شهروندان دارد مورد توجه قرار گرفته است. . متاسفانه در کشور ما اگرچه در برنامه های توسعه شهری به حفظ فضای سبز موجود شهری توجه شده است، اما اجرای این طرح ها عملاً باعث از بین رفتن بخشی از فضای سبز طبیعی شهر می شود. بنابراین اجرای بام سبز در شهری مانند تهران که با کمبود زمین مواجه است و بیشتر فضای شهر را خیابان ها و ساختمان ها اشغال کرده اند، بام سبز می تواند راهی برای شکل گیری فضای سبز و جبران کمبود فضای سبز باشد. فضایی در شهر . امروزه شهرها از دو نماد جغرافیایی (محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) و مصنوعی (معماری ساخت بشر) بهره می برند. در این فرآیند فضاهای سبز، باغ ها و جنگل ها به آسمان خراش ها و شهرک های مسکونی تبدیل می شوند. سکونت انسان منظره ای سرسبز و زیبا به او بخشیده است و شهرنشینان امروزی گاهی خود را از آسایش و آرامش واقعی دور می بینند و احساس پوچی عمیقی از دسترسی به طبیعت دارند. بشر از دیرباز بام سبز یا باغ بام را به عنوان راه حلی مناسب برای آشتی با طبیعت و تغییر منظر شهری ایجاد کرده است. این امر علاوه بر جنبه زیبایی شناختی شهر، باعث نرم شدن هوا (در مقیاس کلی) می شود. ما) و کاهش آلودگی هوا و در نهایت بهبود محیط زیست ساکنان شهر.

 روف گاردن چیست؟  

مزایا و معایب روف گاردن

مزیت های اجرای بام سبز یا روف گاردن

مزایای بام سبز در کاهش آلودگی محیط های شهری

نقش بام سبز یا روف گاردن در کاهش آلودگی ها