انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار عبارتند از:

روف گاردن و بام سبز گسترده

به این بام روف گاردن و بام سبز کم ارتفاع یا با ضخامت کم هم گفته می‌شود که در این نوع روف گاردن و بام سبز گیاهان را در عمق کم می کارند و شامل یک یا دو نوع گیاه برای کشت می باشد در واقع مشخصه اصلی این نوع بام‌ها محیط کشت کم عمق آن می‌باشد چه گیاهانی که ریشه کوتاهی دارند در این بام قابل کشت می باشد.این مورد یکی از انواع انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار می باشد.

روف گاردن و بام سبز نیمه فشرده نیمه متمرکز

در این نوع روف گاردن و بام‌سبز معمولاً ما یکسری جعبه های مخصوص داریم که گیاه در آن کاشته شده و همه لایه‌های روف گاردن و بام سبز را دارد و فقط روی بام روف گاردن قرار می گیرد در واقع یک محیط ناپیوسته با جعبه ها برای بخشی یا تمام پشت بام می باشد که نصب آن خیلی آسان است.این مورد یکی از انواع انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار می باشد.

روف گاردن و بام سبز فشرده متمرکز

در این روف گاردن و بام سبز ضخامت لایه کشت آن زیاد است که می‌توان آن را مشابه پارک طراحی کرد همچنین می توان انواع گل و گیاه و درخت و درختچه در آن کشته شد به این نوع روف گاردن و بام سبز باغ بام هم گفته می‌شود همچنین به این بام روف گاردن با مقطع عمیق نیز گفته می‌شود.این مورد یکی از انواع انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار می باشد.

برای اجرای روف گاردن هر کدام از این نوع بام سبز ها باید شرایط بام شرایط اقلیمی و شرایط ساختمان را مد نظر قرار داد.

مقایسه انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار

مقایسه انواع روف گاردن وبام سبز

ارتفاع

ارتفاع روف گاردن و بام سبز گسترده بین ۵ تا ۱۸ سانتی متر بام سبز نیمه فشرده بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر بام سبز فشرده بین ۴۰ تا ۶۰ سانتی متر می باشد.این مورد یکی از انواع انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار می باشد.

وزن

وزن روف گاردن و بام سبز گسترده از ۱۵۰ کیلوگرم در متر مربع شروع می‌شود درحالیکه روف گاردن و بام سبز نیمه فشرده از ۳۵۰ کیلوگرم در متر مربع و روف گاردن و بام سبز فشرده از ۷۵۰ کیلوگرم در متر مربع شروع میشود.این مورد یکی از انواع انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار می باشد.

کارکرد

کارکرد روف گاردن و بام سبز گسترده برای حوزه‌های اقتصادی و اکولوژی و روف گاردن و بام سبز نیمه فشرده در فضای باز سکونتی و روف گاردن و بام سبز فشرده برای تبدیل بام به فضای باز می باشد.این مورد یکی از انواع انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار می باشد.

نوع گیاه

نوع گیاهان در روف گاردن و بام سبز گسترده علفی و دائمی و نیازمند رطوبت کم می باشد در حالی که در روف گاردن و بام سبز نیمه فشرده گیاهان دائمی و از نوع گل و بوته ها می باشند. همچنین در روف گاردن و بام سبز فشرده از درخت و درختچه با توجه به اقلیم آب و هوایی استفاده می کنیم.این مورد یکی از انواع انواع روف گاردن و بام سبز از نظر ساختار می باشد.

ملاحظات

در روف گاردن و بام سبز گسترده تمامی سطوح نیازمند زهکشی می باشند و سقف بام روف گاردن ضخامت و وزن نسبتاً کمی دارد در حالی که در روف گاردن و بام سبز فشرده، بام سبز و روف گاردن نیازمند مراقبت بیشتر نسبت به روف گادن و بام سبز گسترده دارد. همچنین در روف گاردن و بام سبز فشرده از تجهیزات و امکانات مختلف باغ سازی استفاده می کنیم و نیازمند آبیاری و مراقبت ویژه هستیم.

مطالب مرتبط

قابلیت اجرای بام سبز

تامین آب در بام سبز

کاشت بام سبز

انتخاب و کاشت گیاهان مناسب بام سبز

اجرای بام سبز در سطوح شیبدار

بستر کاشت گیاه در روف گاردن و بام سبز

تاسیسات زهکشی و الزامات مرتبط به آن

مراحل اجرای بام سبز

اجزای بام سبز

انواع بام سبز از نظر اجرا

انواع بام سبز از نظر ساختار

بام سبز چیست

هزینه ساخت روف گاردن

تاسیسات و تجهیزات روف گاردن

روف گاردن ویلا

روف گاردن مدرن

روف گاردن ایرانی

انواع روف گاردن