انواع بام سبز عبارتند از

بام سبز گسترده

به این بام بام سبز کم ارتفاع یا با ضخامت کم هم گفته می‌شود که در این نوع بام سبز گیاهان را در عمق کم می کارند و شامل یک یا دو نوع گیاه برای کشت می باشد در واقع مشخصه اصلی این نوع بام‌ها محیط کشت کم عمق آن می‌باشد چه گیاهانی که ریشه کوتاهی دارند در این بام قابل کشت می باشد.

بام سبز نیمه فشرده نیمه متمرکز

در این نوع بام‌سبز معمولاً ما یکسری جعبه های مخصوص داریم که گیاه در آن کاشته شده و همه لایه‌های بام سبز را دارد و فقط روی بام قرار می گیرد در واقع یک محیط ناپیوسته با جعبه ها برای بخشی یا تمام پشت بام می باشد که نصب آن خیلی آسان است.

بام سبز فشرده متمرکز

در این بام ضخامت لایه کشت آن زیاد است که می‌توان آن را مشابه پارک طراحی کرد همچنین می توان انواع گل و گیاه و درخت و درختچه در آن کشته شد به این نوع بام سبز باغ بام هم گفته می‌شود همچنین به این بام با مقطع عمیق نیز گفته می‌شود.

برای اجرای هر کدام از این نوع بام سبز ها باید شرایط بام شرایط اقلیمی و شرایط ساختمان را مد نظر قرار داد.

مقایسه انواع بام سبز

مقایسه انواع بام سبز

ارتفاع

ارتفاع بام سبز گسترده بین ۵ تا ۱۸ سانتی متر بام سبز نیمه فشرده بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر بام سبز فشرده بین ۴۰ تا ۶۰ سانتی متر می باشد.

وزن

وزن بام سبز گسترده از ۱۵۰ کیلوگرم در متر مربع شروع می‌شود درحالیکه بام سبز نیمه فشرده از ۳۵۰ کیلوگرم در متر مربع و بام سبز فشرده از ۷۵۰ کیلوگرم در متر مربع شروع میشود.

کارکرد

کارکرد بام سبز گسترده برای حوزه‌های اقتصادی و اکولوژی و بام سبز نیمه فشرده در فضای باز سکونتی و بام سبز فشرده برای تبدیل بام به فضای باز می باشد.

نوع گیاه

نوع گیاهان در بام سبز گسترده علفی و دائمی و نیازمند رطوبت کم می باشد در حالی که در بام سبز نیمه فشرده گیاهان دائمی و از نوع گل و بوته ها می باشند. همچنین در بام سبز فشرده از درخت و درختچه با توجه به اقلیم آب و هوایی استفاده می کنیم.

ملاحظات

در بام سبز گسترده تمامی سطوح نیازمند زهکشی می باشند و سقف بام ضخامت و وزن نسبتاً کمی دارد در حالی که در بام سبز فشرده، بام سبز نیازمند مراقبت بیشتر نسبت به بام سبز گسترده دارد. همچنین در بام سبز فشرده از تجهیزات و امکانات مختلف باغ سازی استفاده می کنیم و نیازمند آبیاری و مراقبت ویژه هستیم.