هر بام سبزی منحصر به فرد است و با توجه به عملکردی که دارد، اجزای بام سبز و روف گاردن آن متفاوت است. ما به طور کلی 6 لایه برای اجزای بام سبز و روف گاردن در نظر می گیریم اما ممکن است با توجه به شرکت سازنده یا کشوری که در آن هستیم این لایه های متفاوت باشد.

عایق رطوبتی - اجزای بام سبز و روف گاردن

عایق رطوبتی – اجزای بام سبز و روف گاردن

وظیفه این لایه یکی از اجزای بام سبز و روف گاردن است که باعث جلوگیری از نفوذ رطوبت از لایه های بالایی به سقف می باشد که انتخاب با توجه به هزینه اجرا، طول عمر عایق بام سبز و روف گاردن و مسائل زیست محیطی برای جنس این لایه متفاوت است. نوع پیش فرض از جنس قیر و گونی و ایزوگام است که با توجه به جاهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

لایه محافظ - اجزای بام سبز و روف گاردن

لایه محافظ – اجزای بام سبز و روف گاردن

این لایه یکی از اجزای بام سبز و روف گاردن است که بعد از عایق رطوبتی است که روی آن قرار می گیرد و تمام هدف آن این است که لایه رطوبتی آسیب نبیند. این لایه از نفوذ آب و کود مایع  در هنگام کود دهی به لایه رطوبتی جلوگیری می کند. این لایه از نفوذ ریشه به لایه رطوبتی و سقف جلوگیری می کند. جنس این لایه می تواند از بتن سبک، پلاستیک زخیم یا ورقه مسی باشد. بستگی به نوع منطقه ای که هستیم، جنس لایه محافظ متفاوت است که چون لایه کم اهمیتی است، نیازی به هزینه زیادی نیست.

لایه زهکش - اجزای بام سبز و روف گاردن

لایه زهکش – اجزای بام سبز و روف گاردن

این لایه یکی از اجزای بام سبز و روف گاردن است که دارای برآمدگی و برجستگی است و کارش ذخیره سازی آب جهت رساندن به ریشه گیاهان است که حداقل ضخامت 20 میلی متر است که اگر کمتر از این باشد ممکن است نتواند آب را در خود نگهدارد و موجب آسیب شود. لایه زهکش از جنس خاک و شن و ماسه است اما می تواند از سیستم های پیچیده تری که خاصیت اسفنجی دارند استفاده کند مثل موارد پروپیلن.

لایه صافی - اجزای بام سبز و روف گاردن

لایه صافی یا لایه فیلتر – اجزای بام سبز و روف گاردن

این لایه یکی از اجزای بام سبز و روف گاردن است که بین بستر کشت و لایه زهکش قرار می گیرد. جنس لایه صافی، یک لایه نازک فیلتر است. کار آن جلوگیری از نفوذ لایه کشت به لایه زهکش است و رطوبت دور ریشه نباشد. یعنی مانع از نفوذ ریشه به لایه زهکش می شود تا ریشه گندیده نشود. همچنین  به خاطر شکل توری بودن، کار آن توزیع یکنواخت رطوبت در سطح بام است. این لایه مانند فیلتر عمل می کند و از مسدود شدن زهکش جلوگیری می کند.

محیط کشت - اجزای بام سبز و روف گاردن

محیط کشت – اجزای بام سبز و روف گاردن

بسته به نوع بام سبز که گسترده یا فشرده است، عمق این لایه متفاوت است. در این لایه گیاه کشت می شود و شرایط رشد گیاه را فراهم می کند. به صورت پیش فرض جنس این لایه یک لایه خاک غنی شده است که می توان از مواد معدنی نیز در آن استفاده کرد.

برای اینکه خاک شسته نشود و مواد مغذی و معدنی از خاک عبور نکند، می توانیم خاک را با شن و ماسه مخلوط کنیم تا مانع از فرسایش خاک شویم. اینکه چه فرمولی برای خاک استفاده کنیم بستگی به نوع گیاهی که مورد نیاز کشت است داریم. مثلا ممکن است ما گیاهی را نیاز به کشت داشته باشیم که خاک سبک نیاز دارد و باید ترکیب خاکمان به سمت خاک سبک برود. یا مثلا خاکمان نیاز است تا خاک لومی رسی باشد. اینکه چه خاک و درصد موادش چقدر است به نوع گیاهان بر می گردد.

پوشش گیاهی - اجزای بام سبز و روف گاردن

پوشش گیاهی – اجزای بام سبز و روف گاردن

اصلی ترین و زیباترین قسمتی که در بام سبز میبینیم همان پوشش گیاهی یکی از اجزای بام سبز و روف گاردن است. انتخاب اینکه چه گیاهی بکاریم به عوامل زیادی بستگی دارد. مثلا چقدر میخاهیم هزینه کنیم؟ افراد درون منطقه ما چه گیاهی را می پسندند؟ اینکه چه گیاهانی در این مناطق پروش پیدا می کنند؟ این انتخاب به عوامل مکانی، اجتماعی و اقتصادی بر می گردد. مهمترین مساله در انتخاب گیاه، اقلیم منطقه یا آب و هوا است.

در بام سبز گسترده گیاهانی کشت می شود که مقاومت بالایی دارند، پس در آب و هوای گرم و خشک از بام سبز گسترده استفاده می کنیم و گیاهانی کشت می شوند که مقاوم به گرما هستند.

اجزای جانبی بام سبز و روف گاردن

اجزای جانبی بام سبز و روف گاردن

اجزای جانبی بام سبز و روف گاردن به نوع بام سبز ما بر می گردد که بام سبز ما فشرده، نیمه فشرده یا گسترده است که ممکن است این اجزای جانبی تغییر کند که باعث کارایی بام سبز ما می شود و هر چقدر به سمت بام سبز گسترده برویم این تجیهزات کمتر است.

  • تجهیزات مرتبط با دفع آب مثل کفشورها، لوله های عبور آب، دریچه ها، کانال ها و …
  • لبه های جداکننده و حائل ها که از جنس آلومینیوم، پلاستیک فشرده و بتن هستند که در جاهایی که انسان تردد می کنند بسیار مهم هستند.
  • کفپوش ها، پایه های نصب کفپوش، جدا کننده ها، جان پناه ها و … که جان پناه ها در بام سبز هایی که انسان تردد دارد باید تا ارتفاعی جان پناه داشته باشیم و همینطور برای عبور و مرور باید از کفپوش ها و پایه های آن استفاده کنیم.

مطالب مرتبط

قابلیت اجرای بام سبز

تامین آب در بام سبز

کاشت بام سبز

انتخاب و کاشت گیاهان مناسب بام سبز

اجرای بام سبز در سطوح شیبدار

بستر کاشت گیاه در روف گاردن و بام سبز

تاسیسات زهکشی روف گاردن و بام سبز و الزامات مرتبط به آن

مراحل اجرای بام سبز

انواع بام سبز از نظر اجرا