بدون شک از مهم ترین عوامل تولید موفق، دارا بودن بذر مورد اطمینان است. بذر گل های فصلی و باغچه ای معمولا یا خارج از کشور تهیه و وارد می شود و یا توسط مؤسساًت خصوصی بر اساس استاندارد خاصی تهیه و در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد. در هر صورت آشنایی با خصوصیات بذر در افزایش بهره وری محصول لازم و ضروری می باشد. تولیدکنندگان بذر یا آنها را از باغات تولید بذر طبیعی نظیر جنگل های طبیعی جمع آوری نموده و یا با ایجاد مؤسسات تولید بذر اقدام به تولید آن می نمایند. اولین مرحله پس از جمع آوری بذر از بوته ها تمیز کردن بذرها از مواد خارجی و جدا کردن بذرهای شکسته و ناخالصی ها (مرحله بوجاری) می باشد .

بعد از این مرحله ممکن است بذرها در ظروفی برای انبار کردن فرستاده شوند و پس از آن با توجه به نیاز بازار در اختیار کشاورز قرار گیرند. این نوع از بذرها در داخل کیسه هایی بی نام و نشان و فاقد برچسب گواهی بذر قرار می گیرند. بالطبع این بذرها قیمت بسیار پایینی داشته و ممکن است در زمان تولید در صورت استفاده از این بذرها تعداد زیادی از آنها جوانه نزند و یا محصول با کیفیت پایین به دست آید .

در شرکت هایی که گواهی بذر صادر می نمایند پس از اطمینان از منبع تهیه بذر و رسیده بودن آن اقدام به جمع آوری بذر نموده و پس از بوجاری بذرها را به رطوبت استاندارد می رسانند. سپس با انجام آزمایشات ژنتیکی و آزمون های استاندارد آزمایشگاهی و اطمینان از خصوصیات آنها در محلی اقدام به تکثیر این بذرها نموده و پس از ضدعفونی با مواد قارچ کش در داخل کیسه هایی با برچسب گواهی شده قرار می دهند. استفاده از این بذرها توسط کشاورزان باعث اطمینان از عملکرد تولید محصول با کیفیت می باشد. البته در بیشتر مواقع از زمان آماده بودن بذر تا زمان کاشت به اجبار در جهت جلوگیری از کاهش قوه نامیه بذرها آن ها را در انبارهای استاندارد نگهداری می نمایند .

هر بذری جهت رشد و نمو مناسب نیازمند شرایط محیطی مخصوص به خود می باشد. در این میان تعدادی از بذرهای گل های فصلی و باغچه ای نیازمند انجام عملیات قبل از کشت بذر می باشند. آگاهی از این نیازها می تواند به رشد و تولید بهتر منتهی شود .

اگر شما قصد دارید تا بذر استاندارد را برای کاشت گیاهان روف گاردن خود، تهیه کنید، شرکت ال گرین به عنوان شرکت طراح و مجری استاندارد روف گاردن و بام سبز در ایران، بهترین نوع بذر گیاهان مناسب روف گاردن را برای شما فراهم می کند. جهت تهیه محصولات بذر مناسب روف گاردن و استفاده از مشاوره رایگان جهت کاشت گیاهان روف گاردن همین حالا با شرکت تماس بگیرید.